Sophista voorziet in behoefte van aantrekkende markt van fusies en overnames

'Wereldeconomie schakelt tandje bij', 'Consument veel minder somber', 'Sentiment woningmarkt verbetert', 'Economische herstel!'. Enkele quoten uit de media. Nu de economie aantrekt, ziet Sophista ook het aantal fusies en overnames toenemen.

Met deze ontwikkeling in het vizier, lanceert Sophista een nieuwe huisstijl. Sophista is al bijna 15 jaar gespecialiseerd in de begeleiding van fusies en overnames en beschikt over een enorme dosis aan kennis en ervaring op het gebied van bedrijfswaardering, bedrijfsfinanciering en juridische en fiscale vraagstukken. Dit heeft de basis gevormd voor de ontwikkeling van de nieuwe website van Sophista. Met deze website, die onderdeel uitmaakt van de introductie van de nieuwe huisstijl, wil Sophista inspelen op de informatiebehoefte van een markt die momenteel door het economische herstel snel aantrekt.Aantrekkende overname markt.Sophista begeleidt jaarlijks circa 25 opdrachten van regionaal, landelijk en internationaal opererende bedrijven. Dit in nagenoeg alle branches, zoals productie, handel, dienstverlening en logistiek. Daarbij treedt Sophista niet alleen op voor aan- of verkopende partijen, maar in passende omstandigheden ook als onpartijdig procesbegeleider ten diensten van alle betrokken partijen of als adviseur bij herstructurering en revitalisering van bedrijven. Sophista focust zich op de overname markt van ondernemingen die begeleid willen worden in het totaalproces, dus niet alleen op fiscaal en juridisch gebied, maar ook met waarderings- en financieringsvraagstukken. Met 5 adviseurs heeft Sophista alle specialismen in huis en beschikt zij over een ruime ervaring met het verwerven van risicodragend kapitaal, waarbij zij zich kunnen beroepen op de nauwe samenwerking met een breed netwerk van private equity partijen, investeerders en investeringsmaatschappijen. Om deze focus meer tot uitdrukking te brengen is een nieuwe huisstijl ontwikkelt, inclusief nieuwe documentatie en website. Drs. Pieter van den Berg, oprichter en mede eigenaar van Sophista: “We hebben de begrippen ‘fusies en overnames’ en het werkthema ‘onze kennis, uw voorsprong!’ als vast onderdeel aan onze bedrijfsnaam toegevoegd. Daarmee willen we onze ervaring onderstrepen in het totaalproces van fusies en overnames.”Gerichte informatie.Op de nieuwe website www.sophista.nl, wordt op een heldere en duidelijke manier antwoord gegeven op vragen die veel ondernemers hebben als het gaat over het kopen of verkopen van een bedrijf en aanverwante aspecten. Fusies en overnames gaan altijd gepaard met fiscale, juridische, financierings- en waarderingsvraagstukken. Aspecten die per transactie een individuele aanpak behoeven. Zo vergt een bedrijfsoverdracht binnen de familie een andere aanpak dan een management buy-out van een buitenlandse dochteronderneming. Dat geldt ook voor een bedrijfswaardering in een aankooptraject of een bedrijfswaardering ten behoeve van het verwerven van risicodragend kapitaal voor een groei investering. Op de nieuwe website www.sophista.nl staan niet alleen bijna alle scenario’s rond fusies en overnames, maar ook informatie over bedrijfswaarderingen en (alternatieve/risico) financieringen. Daarnaast zijn er op de nieuwe website cases en referenties beschikbaar en informatie over management overnames (buy-in/buy-out).