Stilte tijdens earnings calls kan bedrijven duur komen te staan

Steeds meer bedrijven geven middels openbare earnings calls een toelichting aan pers en analisten over hun resultaten. Wanneer financieel analisten echter zwijgen of niet deelnemen aan de calls kan dit leiden tot een daling van de koers van het aandeel, blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de Universiteit Tilburg.

Veel bedrijven gebruiken de calls communicatiemiddel naar hun externe stakeholders. Dergelijke conference calls spelen een prominente rol in de marketing van de bedrijven en ze investeren er veel geld en mankracht in. De laatste jaren blijkt echter dat vooral kleinere bedrijven steeds meer moeite hebben om mensen aan te trekken die vragen willen stellen," stelt Stephan Hollander, accountingonderzoeker aan Tilburg University.

 De wetenschappers analyseerden bijna 50.000 earnings calls die plaatsvonden tussen 2002 en 2010. In 1% van de onderzochte calls bleef het stil en werd er geen enkele vraag gesteld.

Uit een analyse bleek dat bij deze groep de dag na de call de koers van het aandeel met 0,95 tot 1,35 procentpunt meer daalde dan bij bedrijven waar wel voldoende vragen werden gesteld. De percentages zijn gecorrigeerd voor bewegingen van de markt. Ook bij de bedrijven waar het aantal vragen lager lag dan verwacht, werd een sterkere negatieve koersreactie gemeten. 

Imagoschade 

Indien analisten actief deelnemen aan earnings calls, profiteren zowel het management, als investeerders. De vragen en de antwoorden leveren de investeerders kostbare informatie op over het bedrijf. Door het uitblijven van vragen blijven echter met name kleine, niet-institutionele investeerders van belangrijke informatie verstoken. Het bedrijf zelf kan imagoschade oplopen, met alle gevolgen van dien.

 

Ideale manier om doegroep te bereiken verschilt per bedrijf

Volgens Hollander doen vooral kleinere bedrijven er goed aan hun huidige communicatiestrategie te heroverwegen. Een overweging zou kunnen zijn om analisten te betalen het bedrijf te volgen, of ervoor te zorgen dat er georkestreerde vragen worden gesteld door stand-ins. Soms zijn echter face-to-face bijeenkomsten beter. "Als bedrijf wil je je doelgroep bereiken. Dit onderzoek toont aan dat de ideale manier om dit te doen kan verschillen per bedrijf."

 

 

Gerelateerde artikelen