Succes ondanks krimp accountancybranche

Er zijn nog altijd succesvolle accountantskantoren, ondanks een structurele krimp van de markt. Groeiende accountantskantoren onderscheiden zich van niet-groeiende kantoren vooral door een groter aanpassingsvermogen en in de omgang met de klant. Zo is zes op de tien groeiende kantoren met hoger opgeleid en meer op commercie gericht personeel gaan werken, tegen vier van de tien niet-groeiers.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen sectorvisie accountantskantoren van ING Economisch BureauGroeiende kantoren tonen groter aanpassingsvermogenDe omzet in de accountancybranche is de afgelopen jaren door de mindere economische situatie en een aantal structurele factoren gekrompen. Ondanks de structureel teruglopende markt voor administratief en samenstelwerk doen niet alle kantoren het slecht. Groeiende kantoren zijn vooral onder de kleinere kantoren te vinden. Uit een enquête onder 172 MKB-accountantskantoren, die ING Economisch Bureau samen met Extendum heeft gehouden, komen een aantal verschillen naar voren tussen groeiende en niet-groeiende kantoren. Groeiende accountantskantoren onderscheiden zich van niet-groeiende kantoren  door een groter aanpassingsvermogen. Zo werken niet-groeiers in meerderheid met hetzelfde type personeel als drie jaar gelden. Van de groeiers is 62% gaan werken met personeel dat hoger opgeleid is en/of commerciëler gericht is. Ook hebben de groeiers minder moeite met het omgaan met veranderingen bij klanten.Meerdere succesfactorenIn hun klantbenadering zijn groeiende kantoren actiever. Een groter deel geeft aan actief nieuwe klanten te werven. Ook gebruiken zij vaker nieuwere middelen, zoals Skype, sociale media en klantenportals in hun contact met bestaande klanten (30% tegen 10% van de niet-groeiers). Groeiende kantoren meten bovendien vaker de klanttevredenheid. Dit draagt bij aan een betere afstemming van de geboden diensten op de wensen van de klant. Aanpassingsvermogen en een actieve klantbenadering zijn niet de enige succesfactoren. “Voor het succes van accountantskantoren is het zaak 1 of meerdere specialismen te ontwikkelen, afhankelijk van hoe groot het kantoor is. Daarnaast is ook een strak financieel management nodig. Een kantoor moet ook dingen regelen die goed zijn voor de continuïteit, zoals de instroom en uitstroom van partners”, aldus Sasja van As-Winters, sectormanager zakelijke dienstverlening van de ING.Bron: ING Economisch Bureau