Techleap: Overheid moet klant worden van start-ups

Richten op deeptech en krapte arbeidsmarkt techsector.

De Nederlandse overheid zou beginnende technologiebedrijven niet alleen met subsidies moeten helpen, maar ook klant moeten worden van deze start-ups. Dat betoogt Techleap, een organisatie die start-ups wil helpen, in een rapport over de staat van de Nederlandse techsector. Met de overheid als klant kunnen jonge innovatieve ondernemingen volgens de belangenvereniging gemakkelijker verder groeien, iets waarin Nederland nu nog achterloopt.

Techleap trekt de vergelijking met Duitsland. Van alle start-ups die in dat land hun eerste 100.000 tot 10 miljoen euro aan durfinvesteringen ontvingen, slaagde 32 procent erin om door te groeien tot een zogeheten scale-up met meer dan 10 miljoen euro aan binnengehaald kapitaal. In Nederland lukte dat 19 procent van de start-ups. Daarmee was het aandeel scale-ups ook kleiner dan in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, staat in het jaarlijkse rapport van Techleap over de techsector.

Focus deeptech

De overheid kan daar verandering in brengen door ook diensten af te nemen van Nederlandse start-ups. Daarbij zou Nederland zich vooral moeten richten op zogeheten deeptech, zoals de eerste toepassingen van nieuwe ontdekkingen op universiteiten of onderzoeksinstellingen heten. De regering zou daarmee het voorbeeld volgen van de Verenigde Staten, waar de overheid al optreedt als "klant van deeptechbedrijven, in plaats van hun projectmanager". [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Lees ook: 

 

Uit eigen berekeningen maakt de vereniging op dat durfinvesteringen in dit soort technologie tussen 2022 en 2023 met zo'n 15 procent stegen in Nederland. Dit terwijl de totale investeringen in de Nederlandse techsector vorig jaar met 25 procent terugliepen, onder andere door hogere rentes en afzwakkende economie.

Talent vinden en behouden

Volgens Techleap is het aantrekken en behouden van hoog opgeleid personeel voor jonge innovatieve bedrijven een groot probleem. Ook al nemen de vacatures bij start-ups niet meer zo hard toe als enkele jaren geleden, nog steeds is de arbeidsmarkt in Nederland erg krap. Daarom zijn volgens de organisatie werknemers uit het buitenland onmisbaar, dus zou de regering er goed aan doen Nederland aantrekkelijk te houden voor expats. 

Naast gunstige belastingregelingen waar de start-uporganisatie langer voor pleit, is er volgens Techleap ook veel te winnen op het gebied van diversiteit en inclusief denken binnen de technologische sector. Uit een enquête onder werknemers kwam naar voren dat 45 procent van de personeelsleden in de techsector met een niet-westerse achtergrond zich ongelijk behandeld voelt.