Hogere transporttarieven om investeringen verwacht

TenneT: jaarlijkse stijging transporttarieven van 5% tot 2035.

Huishoudens en bedrijven zijn de komende tien jaar naar verwachting steeds meer geld kwijt aan de levering van hun stroom. Netbeheerder TenneT meldt in een prognose dat de transporttarieven tot 2035 jaarlijks met zo’n 5 procent stijgen, na eerst nog een lichte daling in 2025 en 2026.

  • Stijgende transporttarieven: jaarlijks 5% hoger tot 2035.
  • Aanvankelijke daling door gedaalde elektriciteitsprijs, stijging vanaf 2027.
  • Kostenbeheersing afhankelijk van gebruik en investeringen in elektriciteitsnet.

Initiële daling en toekomstige stijging

TenneT zei eerder dat onder meer door de gedaalde elektriciteitsprijs de transportkosten eerst nog iets omlaag gaan. Voor een gemiddeld huishouden gaat dit volgend jaar om een daling van 124 euro per jaar naar 119 euro, voor een klein mkb-bedrijf van 776 naar 742 euro.

Maar vooral door de grote investeringen in het elektriciteitsnet gaat het zogenoemde TenneT-deel van de energierekening vanaf 2027 naar verwachting constant omhoog. Het hoogspanningstarief stijgt met 4,7 procent en het tarief voor extra hoogspanning met 4,3 procent, rekening houdend met inflatie. Voor huishoudens zal dit ieder jaar om enkele euro’s extra gaan.

Kostenbeheersing en toekomstverwachting

TenneT zegt ondertussen druk bezig te zijn om te kijken hoe de kostenstijgingen kunnen worden beperkt. De netbeheerder werkt mee aan een onderzoek vanuit meerdere ministeries en planbureaus naar de verdeling van de kosten. Daar hoort deze prognose ook bij.

“Vanuit het principe ‘de gebruiker betaalt’, zoeken wij naar manieren om de betaalbaarheid te waarborgen”, zegt TenneT-topvrouw Manon van Beek bij de prognose. “Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat degenen die voordeel hebben bij het net op zee daar ook aan meebetalen. Denk daarbij aan Europese subsidiëring, bekostiging via de markt of mogelijkheden om de kosten als onderdeel van de elektriciteitsprijs in rekening te brengen.”

In de prognose is veel overigens afhankelijk van de verwachting dat mensen steeds meer stroom gaan gebruiken door de energietransitie. “Mocht dit achterblijven, dan zijn er minder netgebruikers om de totale kosten over te verdelen. In dat geval zouden de transporttarieven fors hoger kunnen uitvallen”, waarschuwt TenneT.

Gerelateerde artikelen