Toenemende krapte Nederlandse arbeidsmarkt

McKinsey: 4 elementen cruciaal voor arbeidsmarkt hervormingen.

Nederland heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt die de komende jaren waarschijnlijk verder zal toenemen. Die voorspelling doet McKinsey in een nieuw rapport. Volgens het advies- en consultancybureau kan tegen 2030 een tekort van 1,4 miljoen mensen ontstaan. Daarom moet Nederland “weloverwogen keuzes” maken om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

“Trein van baantransities”

Met name in de techniek, IT en zorg en welzijn zullen de al bestaande tekorten toenemen, tot respectievelijk 100.000, 105.000 en 245.000 mensen. “Nieuwe instroom zal de grote vraag naar personeel in deze specifieke tekortgebieden waarschijnlijk niet kunnen vervullen”, stelt McKinsey. “Dit betekent dat mensen die al actief zijn op de arbeidsmarkt deze banen zullen moeten invullen en daarom is meer mobiliteit binnen de arbeidsmarkt nodig.”

Het advies- en consultancybureau stelt daarom een ’trein van baantransities’ voor. Dat betekent dat omscholing en ontwikkeling beter gefaciliteerd moeten worden met het oog op “banen met een hogere productiviteit waar in de toekomst vraag naar zal zijn”.

Vier essentiële elementen

Daarvoor zijn volgens McKinsey vier elementen essentieel. “Het verhogen van de productiviteit, het verder optimaliseren van de arbeidsparticipatie, het vergroten van de mobiliteit op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de arbeidsgeschiktheid van mensen. De eerste twee elementen verminderen kwantitatief de algehele krapte op de arbeidsmarkt en de laatste twee zorgen ervoor dat de beroepsbevolking aan de vraag kan voldoen.”

Afname tekort met 85 tot 90 procent

Door het verhogen van de productiviteit verwacht McKinsey dat het tekort aan personeel met 85 tot 90 procent kan afnemen. Het optimaliseren van de arbeidsparticipatie neemt een afname van de resterende 10 tot 15 procent voor zijn rekening. Daarmee zou het voorspelde tekort van 1,4 miljoen mensen kunnen worden teruggebracht tot ongeveer 200.000 mensen in 2030. (ANP)

Gerelateerde artikelen