Top-16 veelbelovende markten in 2015

Hoewel de BRIC-landen nog steeds belangrijke afzetmarkten zijn, hebben zij een deel van hun glans verloren. Deze landen verliezen terrein aan andere opkomende markten die op verschillende terreinen beter presteren. Ook het belang van deze markten wordt steeds groter. ABN AMRO verwacht dan ook dat het economische zwaartepunt in de toekomst nog verder zal verschuiven. Vandaag presenteert zij een Top-16 van veelbelovende landen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

ABN AMRO heeft de opkomende landen verdeeld in twee groepen. De eerste groep bestaat uit landen van enige omvang die in de afgelopen 10 jaar een gemiddelde groei kenden van minimaal 5 procent per jaar en waarschijnlijk ook in 2015 en 2016 met minstens 5 procent zullen groeien. In Azië zijn dit Bangladesh, Indonesië, de Filippijnen, Maleisië en Vietnam. De overige landen zijn Angola, Kazachstan, Nigeria en Peru. Van deze groep landen is Bangladesh niet alleen het kleinste, maar ook verreweg het armste land, met een BBP van 830 dollar per hoofd van de bevolking. Maleisië is met een BBP 10.540 per hoofd van de bevolking het rijkste land. De tweede groep bestaat uit landen met een iets minder sterke groei, maar zijn door hun omvang en relatief grote welvaart interessante afzetmarkten, zoals Chili, Colombia, Mexico, Polen, Thailand, Turkije en Zuid-Korea. Samen met de lijst van sterke groeiers resulteert dit in een Top-16 van opkomende landen waarvan ABN AMRO verwacht dat ze interessant zijn om in de gaten te houden.“Opkomende landen nemen steeds hogere posities in op de internationale ranglijst van grootste economieën. Zo behoort bijna de helft van deze landen tot de 20 grootste economieën ter wereld. Dankzij sterke groei wordt ruim 40 procent van het internationale BBP in opkomende markten geproduceerd. Wel zijn in deze landen nog veel obstakels die in de weg staan als het gaat om investeren, beleggen of zakendoen. Zo spelen bureaucratie en corruptie vooral een rol in de armste landen in de Top-16”, benadrukt Marijke Zewuster, hoofd Emerging Markets van ABN AMRO. “In de BRIC-landen valt de groei de laatste jaren tegen. Dit geldt met name in Brazilië en Rusland, maar ook China haalt geen groeicijfers meer van 10 procent of hoger. Toch zijn deze landen nog steeds een waardevolle categorie. Alleen al door hun omvang en welvaart zijn ze nog altijd een interessante markt, voor beleggers, investeerders en als handelspartner.”Het volledige rapport is hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen