“Vastgoedinvesteringen in Europa gaan fors toenemen”

Investeringen in de Europese vastgoedsector gaan dit jaar fors toenemen. Vooral West-Europese markten zijn naar verwachting de komende twaalf maanden in trek bij investeerders. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar vastgoed in Duitsland, gevolgd door Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Uit onderzoek dat KPMG jaarlijks verricht onder beleggers in de vastgoedsector blijkt dat meer dan 80% verwacht de komende twaalf maanden geld te steken in onroerend goed. Ruim 40% geeft aan dat zij vooral zullen investeren in distressed vastgoed, vastgoed waar de eigenaar vanaf wil, en vastgoed dat veel van zijn waarde heeft verloren."Deze benadering toont aan dat er veel optimisme en opportunisme in de markt bestaat", zegt Hans Gronloh, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van onroerend goed. Gronloh: "De toegenomen economische stabiliteit, de groeiende beschikbaarheid van kapitaal en het herstel van de kapitaalmarkten dragen fors bij aan het groeiende vertrouwen van investeerders in de vastgoedmarkt. Dat betekent ook dat zij in hun jacht naar hogere rendementen steeds vaker bereid zijn gedurfde beslissingen te nemen. Veel beleggers hanteren op dit moment dan ook meer opportunistische beleggingsstrategieën op basis waarvan zij flinke winsten willen boeken. Ik constateer dan ook dat beleggers hun portefeuilles steeds verder uitbreiden en zich niet langer beperken tot louter aandelen en obligaties." Zuid-Europese markt meer in trekUit KPMG’s Real Estate Invest Survey 2014 blijkt verder dat de onderzochte beleggers West-Europees vastgoed op dit moment nog altijd als de belangrijkste investering zien. Gronloh: "Nu de economie langzaam herstelt, zullen in 2014 en 2015 echter ook andere Zuid-Europese en Oost-Europese markten in de belangstelling van beleggers komen, zoals Italië, Portugal en Polen. Een aantal beleggers heeft op dit moment het gevoel dat zij door een aantal relatief dure markten, zoals het Verenigd Koninkrijk, buitenspel wordt gezet en gaat dan ook op zoek naar markten die betere kansen bieden, zoals de Zuid-Europese landen. Dat investeerders bereid zijn meer risico te nemen in beleggingen met een hoger rendement komt tot uitdrukking in het soort vastgoed dat zij zoeken. Hoewel kantoor- en winkelprojecten nog altijd in trek zijn, richt de aandacht van beleggers zich op dit moment op vastgoed dat tot nu toe minder populair was, maar wel potentie heeft, zoals parkeergarages." Pensioenfondsen gaan vastgoedmarkt dominerenOndanks het toenemende vertrouwen van beleggers in de vastgoedmarkt bestaan er volgens Grönloh ook een aantal twijfels. Grönloh: "Hoewel de voorwaarden om geld te lenen verbeteren, bestaat er bij beleggers toch onzekerheid over de vraag of alle potentiële transacties die zich dit jaar en in 2015 voor gaan doen wel gefinancierd kunnen worden. Zo geeft slechts 26% van de onderzochte beleggers aan dat zij verwachten dat nieuwe toetreders tot de Europese kapitaalmarkt, zoals verzekeraars en private equity partijen, in staat zullen zijn de plaats in te nemen van de traditionele kapitaalverschaffers en de mogelijke ‘funding gap’ kunnen wegnemen. Bijna 50% van de investeerders verwacht dan ook dat met name de staatsfondsen en de wereldwijd opererende pensioenfondsen de komende vijf jaar de vastgoedmarkt zullen domineren."Bron: KPMG