Verduurzaming landbouw kan boeren de kop kosten

Onderzoek WUR: Plannen niet te betalen voor boeren.

Boeren kunnen de verduurzamingsplannen van het kabinet niet betalen. Als de consument meer betaalt, kunnen ze overleven. De kabinetsplannen om de landbouw te verduurzamen en de stikstofuitstoot terug te dringen zijn voor veel boerenbedrijven zo kostbaar dat hun voortbestaan in gevaar komt. Maatregelen als minder mest uitrijden en minder vee houden, hebben zeer negatieve financiële gevolgen.

Regelingen van de overheid kunnen die effecten slechts ten dele opvangen. Daardoor zal de consument noodgedwongen veel meer moeten betalen in de supermarkt.

Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR), waarvan NRC de conceptconclusies inzag. De studie maakt voor het eerst concreet hoe hard de stikstof-, water- en klimaatmaatregelen boeren financieel raken en hoe ingewikkeld het voor hun bedrijven is om te verduurzamen. Veel boeren vrezen door milieumaatregelen hun bedrijf te verliezen. (ANP)

 

 

Gerelateerde artikelen