Wat CFO’s kunnen leren van een start-up

Zelfs CFO’s van grote en gearriveerde bedrijven kunnen leren van de manier waarop startups werken.

De CFO krijgt steeds meer taken, terwijl ook het aantal uitdagingen toeneemt. Waar kan de financieel directeur terecht voor inspiratie? Bij startups, stelt Brian Faust, CFO van startup Krush Technologies in een artikel op CFO.com. Volgens hem moeten financial executives van grote bedrijven proberen het beste van beide werelden te gebruiken.

De CFO van een startup werkt dwars door de silo’s heen en heeft meerdere petten op. Faust zegt dat de ondernemende houding die zo hard nodig is binnen een startup voor iedere finance professional van grote waarde kan zijn. Zijn vijf tips:

Wees flexibel

Een startup heeft constant te maken met verandering en er is geen bestaand business model om op terug te vallen. Snel een situatie kunnen inschatten en aanpassingen doen als een project niet goed loopt zijn zaken die daarom nodig zijn. Sommige startups werken volgens het principe: plannen, uitvoeren, analyseren, besluiten. Eerst wordt binnen een verdienmodel bepaald welke aanpassing nodig is en wat het verwachte resultaat is, hierna vindt de uitvoering plaats. Vervolgens wordt geanalyseerd wat de impact is en of de aanpassing behouden blijft. Door deze methode twee of meerdere keren per week te gebruiken, weet het bedrijf van Faust het besluitvormingsproces te versnellen. Ook CFO’s moeten verandering omarmen als dit kan leiden tot groei, ook wanneer het de status quo uitdaagt. Er is meer flexibiliteit nodig om niet achterop te raken.

Focus op het eindresultaat

Startups denken vaak eerst aan het eindresultaat, terwijl de CFO veelal gericht is op het proces. De snelheid van de hedendaagse wereld vereist echter een focus op het grote plaatje. Welke opbrengsten vallen er te verwachten? En hoe kunnen de investeringen terugverdiend worden? CFO’s moeten durven de procedures die de business belemmeren overboord te zetten en streven naar een resultaat gerichte cultuur.

Neem berekende risico’s

De CFO is volgens het cliché risico-avers en kiest via een veilige weg voor een voorspelbare uitkomst. Het contrast met de de risicovolle wereld van de startup is groot. Een middenweg is mogelijk: neem beredeneerde en gecalculeerde risico’s.
Bij een startup is het nemen van risico onderdeel van de cultuur. Natuurlijk slaagt niet ieder project waar het bedrijf in gelooft. Maar de toekomst hangt niet af van het mislukken van een enkel project. Ga uit van het portfolio-idee van meerdere projecten. Slagen er meer dan dat er mislukken, dan wordt er waarde gecreëerd. Juist het analytische talent van CFO’s kan helpen bij het voorspellen van succes van nieuwe initiatieven. Volgens Faust is kansen laten liggen het echte falen.   

Wees een diplomaat

CFO’s bij startups hebben te maken met passionele medewerkers die soms verschillende ideeën hebben over de richting waar het bedrijf naartoe moet. Dan is het nodig om compromissen te sluiten die de verschillende stakeholders tevreden houden. Het begrijpen van verschillende partijen en het kunnen bedenken van oplossingen die passen bij de doelen van de onderneming is een belangrijke vaardigheid voor iedere CFO.

Zet data in

Veel startups stonden vooraan bij het gebruik van big data voor business intelligence op het gebied van verkoopstrategie, het bereik van de markt en het begrijpen van de doelgroep. CFO’s moeten de absolute voorlopers zijn op het gebied van big data-projecten en een bedrijfscultuur creëren die doordrongen is van de waarde van die data.

[Bron CFO.com]

Lees ook: Digitale transformatie: stap voor stap op weg naar succes

Gerelateerde artikelen