Wereldwijde CFO Survey: Dieptepunt recessie voorbij

CFO's wereldwijd zijn dit kwartaal iets optimistischer geworden over de economie dan in het laatste kwartaal van 2008. Volgens hen zal de recessie nog tot het einde van dit jaar duren. Dat blijkt uit de wereldwijde CFO Survey, die voor de 52e keer onder 1268 financieel directeuren is gehouden.

Elk kwartaal krijgen CFO’s in Europa, de Verenigde Staten, Azië en China vragen voorgelegd over hun verwachtingen voor de economie. Dit kwartaal, de 52e keer dat het onderzoek wordt gehouden, zijn 1.268 CFO’s van uiteenlopende bedrijven en overheidsinstellingen wereldwijd bevraagd.

CFO Survey is een samenwerking van de Universiteit van Tilburg, Duke University (Durham, North Carolina) en CFO Magazine. Kees Koedijk, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg, is de grondlegger van de Europese tak van dit wereldwijde onderzoek.

"De resultaten van dit kwartaal geven reden tot optimisme", stelt Kees Koedijk. "Economisch herstel zal zeker nog op zich laten wachten, maar de financieel directeuren lijken aan te geven dat we het ergste hebben gehad."

Hoewel de meerderheid van de CFO’s pessimistisch blijft, stijgt het aantal optimisten. CFO’s in de Verenigde Staten en Azië geven dezelfde signalen. De meerderheid van de financieel directeuren wereldwijd gelooft dat hun economie pas in 2010 zal gaan herstellen. Volgens de Europese CFO’s zal de recessie gemiddeld nog 16 maanden duren. 65% denkt dat het herstel in 2010 zal inzetten, 14% denkt pas in 2011 of later. Hun collega’s in de VS en Azië zijn iets minder pessimistisch: zij verwachten dat de recessie nog respectievelijk 14 en 13 maanden zal duren.

Werkgelegenheid, winsten en kapitaaluitgaven zullen naar verwachting dramatisch dalen het komende jaar in Europa en de VS. 54% van de Europese bedrijven zal het komende jaar mensen gaan ontslaan. Deze bedrijven zullen gemiddeld 8% van hun personeel ontslaan – dit bovenop de ontslagen die de afgelopen maanden al zijn gevallen. Bovendien zal het merendeel van de bedrijven geen nieuwe mensen aannemen en zal er worden gesneden in salarissen.

Europese CFO’s voorzien dat hun winsten gemiddeld met 11% zullen dalen. In de VS is dat zelfs 22%. Ook zullen Europese bedrijven naar verwachting 10% minder uitgeven, Amerikaanse bedrijven 14%. De grootste bron van zorg van de CFO’s zijn lage consumentenvraag en de opgedroogde kredietmarkten.

Ongeveer de helft van de CFO’s in Europa zegt dat hun bedrijf last heeft van de kredietcrisis, tegenover éénderde een jaar geleden. 60% geeft aan dat de kosten van krediet hoger zijn geworden en dat ze moeilijker krediet kunnen krijgen. Bijna 80% maakt zich zorgen over de gezondheid van de financiële instellingen waarmee hun bedrijf zaken doet.

De meerderheid van de chief financial officers in Europa en de VS zegt geen vertrouwen te hebben in de financiële steunmaatregelen van de overheid. Minder dan de helft van de Europese CFO’s denkt dat de maatregelen daadwerkelijk effect zullen hebben, een kleine groep denkt zelfs dat ze negatief zullen uitpakken.

In de VS verwacht zelfs 32% van de CFO’s dat de economie zal verslechteren door Obama’s herstelplannen. In China daarentegen gelooft 80% van de CFO’s dat de financiële steun van de overheid een positief effect heeft op de economie. Ook over het economisch herstel zijn ze veel optimistischer dan hun collega’s in Europa en de VS. Bijna de helft van de Aziatische CFO’s gelooft dat het economisch herstel nog dit jaar zal inzetten.