Werkgevers: wendbare medewerkers en lenige organisatie topprioriteiten 2014

Mobiliteit van personen is in 2013 ten opzichte van het jaar ervoor een stuk belangrijker geworden voor HR- en finance bestuurders en managers. Zij noemen dit 50 procent vaker als prioriteit dan in 2012.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de stand van Human Resources door TNS Nipo en HR-softwareleverancier Raet. Mobiliteit staat daarmee op de derde plek van het prioriteitenlijstje van ondervraagden. Een andere stijger op de lijst is flexibilisering van het personeelsbestand. Dit thema wordt 15 procent vaker genoemd als prioriteit. Beide onderwerpen geven invulling aan de nummer 1 op de prioriteitenlijst: Strategische Personeelsplanning.“Organisaties willen lenig en flexibel zijn”, zegt Cees van den Heijkant, CEO van Raet. “Dan kunnen ze makkelijker inspringen op veranderingen in de markt – of het nu gaat om groei, krimp of een verandering in werkzaamheden.” Die veranderingen in de markt worden ook voorspeld door de ondervraagde organisaties. 49 procent van hen verwacht het komende jaar te maken te krijgen met krimp van het aantal medewerkers. Tegelijkertijd zien organisaties de middellange termijn rooskleuriger in. John Cöhrs, verantwoordelijk voor de HR Benchmark van Raet: “In de gesprekken die we tijdens het onderzoek voerden, hoorde ik vaak terug dat managers en bestuurders verwachten dat de crisis nog een jaar zal na-ijlen, maar dat de markt daarna aantrekt. Ook bij klanten zien we deze verwachting.” De behoefte aan mobiliteit kun je gezien deze langetermijnverwachting ook positief uitleggen, zegt Cöhrs: “Bedrijven willen klaar zijn voor een aantrekkende markt, die evengoed vraagt om personele aanpassingen.”Opleiding en ontwikkeling om mensen mobieler te makenHet toegenomen belang dat wordt gehecht aan mobiliteit, vraagt om werknemers die zich snel kunnen aanpassen en om werkgevers die daarvoor de ruimte en kansen bieden. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties hier al hard aan werken: 26% van de ondervraagden geeft ‘Opleiding en Ontwikkeling’ aan als een van de drie topprioriteiten op het gebied van HR. Daarmee komt dit onderwerp op plek 2 op de prioriteitenlijst.De interviews met de ondervraagden illustreren dat zij zowel investeren in mobiliteit bij boventalligheid  als in interne mobiliteit voor talent. Bij boventalligheid worden medewerkers uitgerust om binnen of buiten de organisatie een passende nieuwe functie te krijgen, bij Talent Management is groei en doorstroming het doel. Over het onderzoekHet onderzoek is door TNS Nipo en Raet uitgevoerd onder HR- en finance professionals bij organisaties met meer dan 100 medewerkers. Het bestaat uit drie pijlers. De eerste is een online onderzoek onder 573 respondenten, waarvan 473 in Nederland en 100 internationaal. De tweede pijler is een rondetafelgesprek met een aantal deelnemers aan het online onderzoek. De derde bestaat uit een reeks persoonlijke interviews over actuele ontwikkelingen en de rol van HR daarin. De tweede en derde pijler van het onderzoek zijn door Raet zelf uitgevoerd, de eerste door TNS Nipo.