“Wie het beste voor heeft met het bedrijfsleven, houdt niet krampachtig vast aan verouderde technieken.”

Wat wil Jolein Baidenmann, EP-kandidaat voor GroenLinks-PvdA, met Europa?
Op 6 juni vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats. Jolein Baidenmann staat op de Europese kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. Voor CFO Magazine schreef zijn een stuk over wat er volgens hen op het spel staat voor de Nederlandse CFO.

We hebben als klein land een ambitieus Europa nodig om op te boksen tegen andere supermachten. Een ambitieus en optimaal samenwerkend Europa biedt ook volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, met name de kennisrijke bedrijven, bijvoorbeeld ASML. Maar er zijn ook veel kleiner startups, innovatieve ondernemers, die een belangrijke rol kunnen spelen bij de verdere versterking van de sterke Europese high tech sector.

Op het gebied van industriepolitiek wordt Europa links en rechts ingehaald door protectionistische maatregelen van andere machtsblokken. Door de Amerikaanse Inflation Reduction Act, de Russische oorlogseconomie en de Chinese investeringen op het gebied van elektrische auto’s. Om Europa veilig en concurrerend te houden is een versterking van het Europese bedrijfsleven cruciaal. Denk daarbij aan een gezamenlijke strategie voor defensieaankopen en investeringen in een Europese defensieindustrie. En niet minder belangrijk, het bouwen van een Europese Topsector op het gebied van high tech en digitale infrastructuur. Het is belangrijk dat we ervoor gaan zorgen dat we niet afhankelijk zijn van Amerikaanse big tech bedrijven, maar eigen big tech opbouwen. In Europa stellen we andere eisen aan privacy en we willen controle houden over onze eigen data. We moeten er ook voor zorgen dat het nooit kan gebeuren dat een vreemde mogendheid de macht heeft om de knoppen dicht te draaien van ons internet, mobiele verbindingen en energievoorziening. Met onze Europese lijst van GroenLinks-PvdA staan wij voor vooruitstrevend economisch beleid, groene investeringsprogramma’s en omscholing naar banen van de toekomst.

Als betrokken CFO kun je samen met vakgenoten invloed uitoefenen op de toekomst binnen jouw sector. Bespreek belangrijke trends, ontwikkelingen en strategieën tijdens onze online CFO.nl Panels. Geïnteresseerd in kosteloze deelname? Bezoek CFO.nl/panel voor meer informatie en sluit je aan.

Wie het beste voor heeft met het bedrijfsleven, houdt niet krampachtig vast aan verouderde en onduurzame technieken en fossiele grondstoffen, terwijl we allemaal weten dat er een einde komt aan de beschikbaarheid van die grondstoffen.

Als Europese GroenLinks-PvdA fractie willen we de vergunningsprocedures voor supranationale infrastructuurprojecten zoals NorthSeaGrid verkorten. En we investeren ook in de productie van (circulaire) zonnepanelen, warmtepompen, batterijen en andere hoogwaardige technologische producten voor de energietransitie. We richten daarom een permanent Europees investeringsfonds op, bij voorkeur ingebed in de EU-begroting.

Natuurlijk hebben we als GroenLinks-PvdA wel eisen als het gaat om goede en duurzame producten, het beschermen van mensenrechten bij het maken van producten. En vanzelfsprekend betaalt iedere onderneming netjes belasting, gewoon om bij te dragen aan een degelijke Europese infrastructuur en een eerlijk gedeelde collectieve welvaart. De EU scherpt wat ons betreft dus ook Europese regels aan voor het belasten van winsten die verschoven worden naar belastingparadijzen.

Lees ook op CFO.nl: Lise Witteman (Follow The Money): Als Brussel straks een bolwerk wordt waar autocratie, corruptie en willekeur van beleid de norm worden, zoals nu al het geval is in sommige Europese landen, is dat niet gunstig voor het bedrijfsleven.”

Never waste a good crisis betekent in onze ogen ook niet dat bedrijven onevenredig mogen profiteren van een crisis. De crisisheffing voor fossiele bedrijven ingevoerd na de Russische inval in Oekraïne, breiden wij daarom uit naar andere sectoren zoals de farmaceutische industrie, of grote supermarktketens die de afgelopen jaren gigantische winsten hebben gemaakt, terwijl de consument opdraaide voor de inflatie.

We willen in Europa inzetten op technologieën en sectoren met potentieel voor Nederland, zoals AI, klimaat- & natuurherstel, micro-elektronica, hightech maakindustrie en biotechnologie. Europa moet zich hard maken voor sectorspecifieke, tijdelijke arbeidsmigratie in cruciale sectoren zoals de bouw, techniek en zorg. Dit bevordert brede welvaart en zorgt ervoor dat belangrijkste vacatures worden ingevuld. De arbeidsmigratie in laagproductieve bedrijven moet wel beter gereguleerd worden. Dat kan betekenen dat bedrijven die voornamelijk gericht zijn op goedkope arbeid, zoals sommige bedrijven in de vleesverwerkende industrie, wegtrekken uit Nederland, tenzij ze zelf huisvesting regelen en loopbaanontwikkeling bieden.

Door de recente soepelere regels rondom EU-begrotingstekorten en staatschulden krijgen lidstaten meer tijd om hun staatsschuld af te bouwen en ook meer ruimte om te investeren in zaken als vergroening en digitalisering. Die termijn kan nog verder worden opgerekt als een land investeringen doet in klimaat of defensie. Dat geeft ook meer ruimte om te investeren in het bedrijfsleven, in Nederland en in Europa.

Ook in het Europees Parlement is GroenLinks-PvdA een sterke partner voor het innovatieve, duurzame bedrijfsleven dat echt impact wil maken. En dat bedrijfsleven is nodig om aan een toekomstgericht Europa te bouwen!

Lees ook op CFO.nl: Bart Groothuis: “Ik kijk als VVD’er anders naar een wettekst dan iemand van de GroenLinks-PvdA.”

 

Gerelateerde artikelen