Wijzigingen pensioenregels hebben grote gevolgen voor topinkomens

De wijzigingen in de pensioenregels zullen grote gevolgen hebben voor CFO’s en andere werknemers met een topfunctie met een salaris van 100.000 euro of meer. Uit berekeningen die gedaan zijn in opdracht van Hay Group blijkt dat de schade kan oplopen tot 70 procent van de pensioenopbouw.

 Download hierboven de rekenvoorbeelden die Hay Group liet maken. ————————————————————————————————————  Per 1 januari 2015 wordt het fiscale regime voor het opbouwen van pensioen in de derde pijler versoberd. De maximale opbouwpercentages worden dan verder verlaagd naar 1,657% voor een eindloonregeling en naar 1,875% voor een middelloonregeling. Ook voor beschikbare premieregelingen gelden straks nieuwe premiestaffels. Wat echter grote gevolgen heeft voor werknemers met een topfunctie is dat er een maximum salaris komt op grond waarvan een pensioen kan worden berekend dat fiscaal wordt ondersteund. Heeft een werknemer een bruto salaris van meer dan 100.000 euro, dan is het niet meer mogelijk om over het meerdere fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Hay Group liet berekenen dat de jaarlijkse pensioenschade ongeveer € 24.000 per jaar bedraagt voor iemand van 45 jaar bij een gemiddelde pensioenregeling en een salaris van € 150.000. Dit betekent dat de pensioenuitkering van deze medewerker daalt met ongeveer 38%. Effect op nabestaandenpensioenAls de 45-jarige professional (met inkomen van € 150.000) in 2015 zou komen te overlijden, dan daalt zijn nabestaandenpensioen met ruim 25%. Rogier Kerkhof, Director Pension & Actuarial Services bij Hay Group: “Met het oog op de verwachte pensioenschade lijkt financiële compensatie voor het verlies aan ouderdomspensioen onvermijdelijk. De pensioenschade is echter niet alleen voelbaar in het ouderdomspensioen, maar ook bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Financiële compensatie is in deze gevallen geen oplossing. Hiervoor is een alternatieve risicoverzekering met een vergelijkbare dekking noodzakelijk.”

Gerelateerde artikelen