Woningcorporaties gaan 1,5 miljard euro besparen op bedrijfslasten

Nederlandse woningcorporaties gaan de komende jaren fors bezuinigen op hun bedrijfslasten. De corporaties willen in een periode van acht jaar hun bedrijfslasten met 25% verminderen, waarmee zij een besparing realiseren van zo’n 1,5 miljard euro.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse woningcorporaties. "De kostenreductiedoelstelling wordt binnen de sector breed gedragen", zegt Johan van Hoof van KPMG Advisory. Van Hoof: "Maar liefst 70% van de corporaties verwacht dat hun bedrijfslasten de komende jaren met 25% zullen dalen. Aangezien de corporaties jaarlijks in totaal 6 miljard euro uitgeven aan onderhoud en bedrijfskosten, betekent dit een besparing van 1,5 miljard euro."De besparingen gaan volgens Van Hoof overigens niet vanzelf. Van Hoof: "De eerste ronde, het zogenaamde ‘laaghangend fruit’ en de quick-wins, leveren al aardig wat op, maar zullen nog niet leiden tot een besparing van 25%. Om dat te bereiken zullen de corporaties hun ambities moeten bijstellen, zeer kritisch naar het onderhoud moeten kijken, scherp moeten inkopen en flink moeten schrappen in de personeelsformatie.Corporaties hebben in het algemeen nog een relatief hoge kostenstructuur. Daar valt het nodige in te besparen, zowel als het gaat om efficiency als om effectiviteit. Zo hebben corporaties nog relatief veel bedrijfsfuncties zelfstandig in huis. Door samenwerking of outsourcing zijn veel kosten te besparen. Corporaties kunnen in principe prima samenwerken, bijvoorbeeld door het delen van het call-center, de back-office of een bepaalde expertise. Ook anders inkopen leidt tot forse kostenvoordelen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit."De voorziene besparing is volgens Van Hoof onvoldoende om de volledige verhuurdersheffing op te vangen die het kabinet Rutte II heeft aangekondigd. Van Hoof: "Die heffing loopt voor corporaties op tot een kleine twee miljard euro. Dus zelfs als de hele sector 25% bespaart, is er nog een tekort van 500 miljoen euro. Daarnaast moeten corporaties nog bijdragen aan de sanering van minder gezonde corporaties.Corporaties krijgen wel meer mogelijkheden om de huren te verhogen, maar veel corporaties vinden het van groot belang dat de betaalbaarheid van sociale huurwoningen niet teveel in het gedrang komt. Aan die knop draaien ze dus bij voorkeur als laatste."Uit het onderzoek blijkt ook dat een meerderheid van de onderzochte woningcorporaties verwacht dat de staatsachtervang voor het onderling waarborgfonds, het WSW, op termijn zal komen te vervallen. Van Hoof: "Als dat het geval is, maakt dat de financiering van nieuwe leningen vermoedelijk kostbaarder. Corporaties zullen eerder geneigd zijn investeringen stop te zetten of meer te verkopen.Eén op de drie corporaties verwacht overigens dat op termijn pensioenfondsen mede-eigenaar zullen zijn van een fors aantal corporatiewoningen. Dat soort oplossingen is ook nodig om het businessmodel van corporaties op de lange termijn duurzaam te houden." Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen