Woningcorporaties meten zich aan commerciële beleggers

Woningcorporaties hebben evenveel inzicht in de vastgoedportefeuille als commerciële beleggers, althans dat zegt een ruime meerderheid (63%) van de bestuurders en financieel managers bij woningcorporaties.

Daarnaast laat 10 procent weten meer inzicht in de portefeuille te hebben, tegenover 27 procent die aangeeft minder inzicht in de portefeuille te hebben dan een commerciële belegger. Dit blijkt uit een onderzoek van Reasult, specialist in financial forecasting software, in samenwerking met ORGfit waarin onderzocht is in hoeverre woningcorporaties klaar zijn voor de transitie naar sturen op rendement.Inzicht in de vastgoedportefeuille is een vereiste om te kunnen sturen op rendement. De beschikbare informatie, en de vastlegging ervan, speelt hierbij een essentiële rol. Uit het onderzoek blijkt dat bij het grootste deel van de woningcorporaties de volgende informatie al goed wordt vastgelegd: gedetailleerde omschrijving van het woningtype (61%) en erfpachtcontracten (58%). Iets minder dan de helft geeft aan ook de volgende informatie goed beschikbaar te hebben: staat van onderhoud tot op woningniveau (45%), contractkenmerken zoals BOG (40%) en het exact aantal m2 gebruiksoppervlak (42%). Bij slechts een klein deel zijn ook de gegevens over werkelijke markthuur, faciliteiten in de omgeving, milieukenmerken en het type wijk bekend. “Dat woningcorporaties zich meten aan commerciële beleggers past in het huidige tijdsbeeld”, aldus Aart Zandbergen, Managing Director bij Reasult. “Ze zullen zich steeds meer als belegger gaan gedragen. Om te kunnen blijven investeren in volkshuisvesting moeten woningcorporaties immers sturen op financieel rendement. Bovendien kunnen corporaties makkelijker de consequenties van beleidskeuzes tegen elkaar afwegen als de corporatie inzicht heeft in zowel het maximaal haalbare als het gerealiseerde rendement. Het beschikbaar hebben van de juiste cijfers is daarbij van groot belang.”Bron: Reasult