Lager personeelsverloop en lager verzuim door data gedreven HR

17 maart 2023
Scorius

Voor de meeste organisaties zijn de personeelskosten minimaal 70% van de totale kosten. Toch zijn er maar weinig bedrijven die een HR-strategie ontwikkelen op basis van objectieve data en analytische modellen. De kosten van verzuim, recruitment, personeelsverloop of dalende 
productiviteit zijn fors. Kleine verbeteringen op deze HR-onderwerpen leiden direct tot een hogere winstgevendheid. Toch worden in veel organisaties beslissingen over werknemers en personeelsbeleid nog steeds genomen op basis van gevoel, politiek, hiërarchie en aannames. 
CFO’s die niet aan de slag gaan met deze ontwikkeling laten kansen liggen.