Intensivering zoektocht naar alternatieve financiering

Onzekerheid bemoeilijkt optimalisering financieringskosten.

De zoektocht naar de ideale financieringsmix wordt gedreven door stijgende rentetarieven, volatiele markten en geopolitieke onzekerheden, zo schrijft FM.nl. Financieel managers moeten hun financieringsstrategie zorgvuldig herijken om de juiste balans te vinden tussen eigen vermogen, vreemd vermogen en alternatieve financieringsbronnen. Door een evenwichtige mix van eigen vermogen, vreemd vermogen en alternatieve financieringsbronnen na te streven, rekening te houden met ESG-factoren en overheidssteun te benutten, kunnen financieel managers hun bedrijven wapenen voor de uitdagingen van vandaag en de kansen van morgen.

  • Onzekerheid bemoeilijkt optimalisering van de financieringskosten
  • Bedrijven met een duidelijke ESG-propositie krijgen in de toekomst meer toegang tot financiering
  • Steunregelingen van overheid kunnen financieringsmix verbeteren

De aanhoudende renteverhogingen door centrale banken om de inflatie te beteugelen, hebben geleid tot een forse stijging van de kapitaalkosten voor bedrijven. Daardoor zijn leningen duurder geworden, waardoor vreemd vermogen minder aantrekkelijk is. Tegelijkertijd zijn de kosten van eigen vermogen ook gestegen door de volatiliteit op de aandelenmarkten. Dit dwingt bedrijven om hun financieringsmix opnieuw tegen het licht te houden en creatievere oplossingen te zoeken.

Balans tussen flexibiliteit en kosten

De ideale financieringsmix varieert per bedrijf en sector, maar over het algemeen streven financieel managers naar een evenwicht tussen flexibiliteit en kosten. Een gezonde mix van eigen vermogen met vreemd vermogen biedt enerzijds financiële slagkracht, maar anderzijds ook voldoende flexibiliteit om in te spelen op veranderende marktomstandigheden.

Financieel leiderschap 

Volgens Laurens Tijdhof van Zanders wordt financieel leiderschap nu echt op de proef gesteld: “De bedrijfsomgeving is dynamischer dan ooit, gedreven door hoge rentes, inflatie en geopolitieke ontwikkelingen. Financieel managers moeten continu hun financieringsstrategie evalueren en bijsturen.”

Alternatieve financieringsbronnen winnen terrein

Naast de traditionele financieringsbronnen zoals bankleningen en aandelenkapitaal, winnen alternatieve financieringsvormen zoals private equity, durfkapitaal en schuldfinanciering aan populariteit. Deze bronnen bieden vaak meer flexibiliteit en kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de financieringsmix, vooral voor snelgroeiende bedrijven of bedrijven in transitie.

Optimisme

Volgens een recent onderzoek van Deloitte is bijna 40% van de financiële leiders optimistischer over de winstgevendheid dan zes maanden geleden, ondanks de uitdagende economische omstandigheden. Dit optimisme kan leiden tot een toename in investeringen en de behoefte aan alternatieve financieringsbronnen.

Financiering van duurzaamheid en ESG

Een andere belangrijke trend die de financieringsmix beïnvloedt, is de toenemende focus op duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Governance) factoren. Investeerders en kredietverstrekkers hechten steeds meer belang aan de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Bedrijven met een sterke ESG-propositie hebben vaak betere toegang tot financiering tegen gunstigere voorwaarden.

KPMG benadrukt dat bedrijven hun ESG-strategie goed moeten implementeren en communiceren om te profiteren van deze trend: “Investeerders willen concrete plannen en meetbare doelstellingen zien op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Overheidssteun

Tot slot bieden overheidssteun en subsidies kansen voor bedrijven om hun financieringsmix te diversifiëren en investeringen in innovatie en duurzaamheid te stimuleren. Volgens het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2023 heeft het kabinet miljarden euro’s uitgetrokken voor steunmaatregelen en investeringen in de energietransitie en andere prioriteiten.

Gerelateerde artikelen