Aantal zakenreizen neemt af

De economische crisis heeft een duidelijk effect op het aantal zakenreizen. Het gemiddeld aantal zakenreizen daalde van vijf in 2008 naar vier in 2009. Teleconferencen en videoconferencing nemen de plaats in van reizen.

Reis- en recreatiespecialist Europeesche Verzekeringen deed een onderzoek onder 500 zakenreizigers. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de zakenreizigers (47 procent) meent dat de crisis invloed heeft op het reisgedrag. De helft van deze groep (54 procent) heeft minder gereisd, zo’n 42 procent blijft reizen, maar doet dit wel goedkoper, en twee op de vijf reizen zijn korter dan voorheen. Zo’n zes procent geeft aan onder invloed van de recessie helemaal niet meer te reizen. In plaats van zakenreizen maakten de respondenten vooral gebruik van teleconferencen (56 procent) en videoconferencing (28 procent). Ruim de helft van de zakenreizigers (53 procent) reist doorgaans met het vliegtuig en ruim één op de drie (36 procent) met de auto. Overige vervoermiddelen worden in veel mindere mate genoemd. Slechts 11 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan de reistijd te gebruiken om te werken. Meestal gebruikt men de tijd in het vliegtuig om te lezen (40 procent), te slapen (23 procent) of een film te kijken (18 procent). De druk op de zakenreiziger neemt toe. Een op de zes respondenten geeft aan wel eens last te hebben van de vrees dat de reis onsuccesvol zal zijn. Ook angst voor een gebeurtenis thuis of voor ziekte zijn van invloed op de gemoedstoestand van de zakenreiziger. Aan vertragingen heeft de zakenreiziger de grootste hekel. Circa de helft (52 procent) ergert zich hieraan. Ook – zij het in veel mindere mate – ergert de zakenreiziger zich aan onbeschoft personeel (12 procent), lang van huis zijn (9 procent), medereizigers (5 procent), het eten (4 procent), het tijdsverschil (4 procent) en het verschil in mentaliteit (3 procent).