ACE introduceert DataProtect

ACE Group introduceert DataProtect, een verzekering die dekking biedt tegen de gevolgen van dataverlies en -lekken, ook als die zijn veroorzaakt door een menselijke fout.

De verzekering dekt alle bijkomende aspecten, zoals kosten voor het inlichten van klanten, onderzoek en herstel, crisismanagement, gemiste inkomsten en de vaste kosten die ook tijdens een onderbreking door blijven lopen. Deze introductie past in ACE’s strategie om te investeren in  de ontwikkeling van gespecialiseerde oplossingen voor opkomende risico’s. Dankzij deze strategie is ACE een van de belangrijkste aanbieders van cyberverzekeringen in Nederland. “Dataverlies door hackers krijgt natuurlijk veel media-aandacht, maar menselijke fouten zijn een belangrijke oorzaak. Daarom bieden we ook voor die gevallen dekking ,”  aldus Daniël Jacobs, Manager Technische Verzekeringen Benelux bij ACE. “Een ander belangrijk voordeel van ACE DataProtect is dat het ook uitkeert als er alleen nog sprake is van een vermoeden van dataverlies. Er hoeft dus nog geen concrete klacht van een consument of autoriteit te zijn. Dat betekent dat een bedrijf veel sneller kan schakelen, wat de potentiële impact van een incident aanzienlijk kan verkleinen.”ACE heeft vorig jaar onderzoek uit laten voeren onder 600 bedrijven in Europa, waaronder de Benelux. Daaruit bleek dat maar liefst 99% van de bedrijven in de Benelux de voorgaande vijf jaar verlies heeft geleden als gevolg van een IT- of cyberrisico. De overheid speelt een steeds belangrijkere factor in het IT-risicolandschap: in Nederland is er een wetsvoorstel ‘meldplicht datalekken’ in de maak, waarbij de boete bij overtreding kan oplopen tot € 450.000. Ook wordt er momenteel in Brussel  onderhandeld over een concept EU Privacyverorde ning, die een vergaande verplichting bevat voor bedrijven om  datalekken of andere ‘incidenten met significante impact’ te melden aan overheidsinstanties. Bij overtreding kunnen boetes oplopen tot € 1.000.000 of 2 % van de wereldwijde jaaromzet.Uit het Europese onderzoek van ACE bleek ook dat bedrijven vaak niet weten of cyberrisico’s wel gedekt worden door hun bestaande verzekeringen. Zo denkt bijvoorbeeld 38% dat IT-risico’s onder hun bedrijfsverzekeringen vallen terwijl in de praktijk blijkt dat traditionele schadeverzekeringen niet of onvoldoende dekking bieden voor het brede spectrum van IT- en cyberrisico’s.ACE DataProtect verzekert alle aspecten van dataverlies, waaronder de kosten voor: –  het melden van het incident;- het onderzoek naar de omvang en de oorzaak;- crisismanagement;- communicatie met klanten en andere betrokken partijen;- aansprakelijkheid voor geleden schade door derden;- het herstellen van het ‘lek’. Over ACEDe ACE Group is een van de grootste schadeverzekeraars ter wereld. Met kantoren in 53 landen bedient ACE een gevarieerde klantengroep met onder meer brand- en bedrijfsschadeverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, ongevallen- en welzijnsverzekeringen, levensverzekeringen en herverzekeringen. ACE Limited, het moederbedrijf van de ACE Group, is genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE: ACE) en maakt deel uit van de S&P 500-beursindex. Meer informatie vind u op: www.ace-benelux.com