Anticiperen op bedrijfsrisico’s waarvan je het bestaan niet kent

De snelle, informatiedichte wereld waar we op afstevenen maken risicoanalyses dermate complex dat deze het mensenbrein inmiddels te boven gaan.

Honderdduizenden werknemers kunnen straks dankzij de aangenomen Wet flexibel werken een dag(deel) vanuit huis of elders werken. Het past binnen de huidige tijdsgeest, maar het creëert eveneens een flinke opgave voor werkgevers die de benodigde voorzieningen nog op orde moeten krijgen vóór het nieuwe kalenderjaar. Applicaties die ook buiten het bedrijfsdomein functioneren, het veiligstellen van data buiten de kantoormuren en het voldoen aan Arboregels die ook voor thuiswerkers van kracht zijn, vormen slechts een greep uit de uitdagingen waar werkgevers opeens mee geconfronteerd worden.  Door vergaande regulering, turbulente marktomstandigheden en de toegenomen nadruk op corporate governance, dringt het besef door bij organisaties dat bedreigingen zich minder makkelijker laten aflezen. Maar weinig trendwatchers hebben accuraat kunnen voorspellen hoe snel een hotelsector, taximarkt en auto-industrie beïnvloed wordt door respectievelijk Airbnb, Uber en Google’s zelfrijdende auto. De snelle, informatiedichte wereld waar we op afstevenen maken risicoanalyses dermate complex dat deze het mensenbrein inmiddels te boven gaan. Het is de CFO die de taak krijgt toegewezen om organisaties te wapenen tegen dergelijke verrassingen. Hij geldt als de bestuurder met het hoogste risicobewustzijn. Een toekomstvoorspeller die big data, analytics en andere nieuwe technologieën omarmt in de transformatie naar deze nieuwe wereld. Nu technologische innovaties elkaar de laatste jaren in rap tempo hebben opgevolgd is bij veel CFO’s de term ‘VUCA’ weer in zwang geraakt. Het uit de militaire inlichtingendiensten afkomstige VUCA staat voor volatility, uncertainty, complexity en ambiguity, vier krachten die hebben geleid tot de ondergang van legers, maar ook van vele bedrijven die verrast werden door de plotselinge opkomst van grensverleggende spelers in hun markt. In essentie draait VUCA om de vraag hoe organisaties zichzelf kunnen beschermen tegen bedreigingen waarvan ze het bestaan (nog) niet afweten. Dankzij innovaties op het gebied van big data en analytics kunnen organisaties nu bijzonder snel enorme hoeveelheden informatie verwerken, waaruit relevante dwarsverbanden gehaald worden die voordien nog onbekend waren. De inzichten die hieruit voortvloeien, stellen CFO’s beter in staat beslissingen te nemen over de kansen en bedreigingen die koers geven aan een organisatie. De CFO richt zich voornamelijk op het managen van bedrijfsrisico’s. In die omgeving wordt de Finance afdeling gevoed door data- en informatiestromen afkomstig uit de diverse onderdelen van een organisatie. Informatie die wordt aangevuld met data afkomstig uit de markt, toezichthouders, standaardprocessen en business development. De inzichten die hieruit voortvloeien maken de CFO medeverantwoordelijk voor het nemen van een groeiend aantal strategische beslissingen. Hij is de spil in het web geworden van informatiestromen die tezamen een beeld schetsen over het bestaansrecht van een organisatie over pakweg tien jaar. De uitgangspunten van VUCA vormen daarbij een prima hulpmiddel; om te anticiperen op de impact van een Wet flexibel werken, dan wel op de intrede van de snelgroeiende startup die de bedrijfsactiviteiten (in)direct bedreigt. Technologie versterkt dus de positie van de CFO, maar stelt hem ook voor een belangrijk dilemma. Is hij degene die het voortouw moet nemen bij data-driven strategische beslissingen om een duurzame groei van zijn organisatie veilig te stellen, of is dit een bredere verantwoordelijkheid die ook zijn medebestuurders treft? CFO’s dienen te waken voor  het stempel van ‘datatovenaar’, puur en alleen omdat zij een groot aantal informatiestromen overzien. Vandaag de dag dient iedere bestuurslaag doordrongen zijn van de mogelijkheden die data bieden om tijdig bedrijfsrisico’s te signaleren. Finance kan daarin een voortrekkersrol op zich nemen, door de vereiste technologie te introduceren  die het bouwen aan een ‘VUCA-ready’ toekomststrategie mogelijk maakt. Leon Blits, directeur IBM Global Financing Benelux __________________________________________________________________________________ Analytics the Speed AdvantageSeveral important shifts occurred in the world of big data — shifts that business executives around the globe cannot afford to ignore. The most significant shift is that velocity is now the competitive differentiators for big data. Our sixth annual analytics study reveals a group of organizations differentiating themselves with speed-driven data and analytics practices that significantly impact business performance and competitive position. To compete in today’s digitally infused marketplace, other organizations need to emulate these out-performers by acquiring, analyzing and acting on data with a focus on speed to action.  The CFO’s role is a pivotal one, as all top executives recognize. CxOs say they work more closely with the CFO than with any other C-suite colleague except the CEO. And CEOs rely more heavily on the CFO than on the rest of the C-suite when they’re formulating business strategy.In this report, we focus on the perspectives of the 576 CFOs we interviewed.One of the findings is that many CFOs don’t yet exploit the power of existing technologies as fully as they could. They use enterprise resource planning systems and analytical tools for about a third of their work. The rest of the time they rely on spreadsheets or old-fashioned intuition. Thus, the finance organization’s responsibilities are expanding, but most finance departments haven’t been able to keep up.Download the whitepaper here

Gerelateerde artikelen