Aon: Zes tips om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden

Hoewel Nederlandse werkgevers op korte termijn een daling van de sociale verzekeringspremies tegemoet kunnen zien, nemen de financiële risico’s van ziekteverzuim op de lange termijn juist toe. Dat concludeert verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon naar aanleiding van de nieuwe zorgpremies voor werknemers, de onlangs gepubliceerde parameters van het UWV en het dalende aantal Nederlanders met een aanvullende zorgverzekering.

Werknemers zien zich geconfronteerd met een almaar stijgende zorgpremie en een hoger verplicht eigen risico. Het aantal Nederlanders zonder aanvullende verzekering neemt toe. Werknemers lopen daardoor steeds langer rond met beginnende gezondheidsklachten om de kosten laag te houden of omdat men onvoldoende verzekerd is, zo blijkt ook uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Door klachten uit te stellen, nemen werknemers bewust een risico dat op de langere termijn een ongewenst effect kan hebben. Klachten kunnen verergeren met als gevolg langdurige behandeling en uitval. Dit risico komt daardoor uiteindelijk voor een groot deel bij werkgevers te liggen.Voor werkgevers dalen de sociale premies die via het loon geheven worden licht. Dit heeft onder andere te maken met de verdeelsleutel van de zorgfinanciering waar werkgevers de afgelopen jaren procentueel teveel aan hebben bijgedragen. Hier vindt komend jaar een correctie op plaats. Dit voordeel weegt niet op tegen de toenemende risico’s, zo stelt Aon. “Als het langdurig verzuim toeneemt, is het een kwestie van tijd totdat de sociale verzekeringspremies voor werkgevers weer stijgen,” zegt Daniël Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon. “De kans is groot dat zij dan de rekening betalen voor het premievoordeel nu.”Voor het blok gezetNu steeds minder werknemers aanvullend verzekerd zijn, is de kans groter dat zij aankloppen bij hun werkgever met de vraag om te delen in de kosten voor medische hulp. Daarmee ontstaat een duivels dilemma voor werkgevers. Bij uitstel van behandeling stijgt het risico dat de betreffende medewerker langdurig ziek wordt, en daarmee ook de kans dat de werkgever gedurende een lange periode de lasten van de Ziektewet- en WGA-uitkering moet betalen. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, kan oplopen tot 500.000 euro per individu.Investeren in duurzame inzetbaarheidBevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers is cruciaal om de financiële risico’s van lang ziekteverzuim te beperken, stelt Aon. In het artikel ‘Zes tips om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden’ geeft de risico-adviseur werkgevers de volgende adviezen: 1. Analyseer het verzuim en het verzuimproces. Verzuim is in veel situaties een keuze.2. Onderzoek de betrokkenheid van medewerkers. Betrokken werknemers zijn productiever, gemotiveerder, blijven langer in dienst en verzuimen minder.3. Breng de drijfveren van medewerkers in kaart. Drijfveren zijn zeer bepalend voor het functioneren van een individu.4. Formuleer een helder verzuimbeleid, afgestemd op de visie en doelen van de organisatie en de behoeften van werknemers.5. Maak samen met medewerkers afspraken over wederzijdse verantwoordelijkheid bij het beperken van ziekteverzuim. Leg de gemaakte afspraken en verwachtingen vast in een vitaliteitscontract.6. Maak duurzame inzetbaarheid meetbaar met concrete doelstellingen en cijfers.Noodzakelijk en rendabel“Investeren in duurzame inzetbaarheid is op de lange termijn rendabel voor werkgevers,” zegt Rijnbeek. “Met de komst van de Modernisering Ziektewet ligt het financiële risico van ziekteverzuim immers nog meer bij hen.” In de whitepaper ‘Duurzame Inzetbaarheid’ adviseert Aon werkgevers om met hun medewerkers in gesprek te gaan en afspraken te maken over wederzijdse verantwoordelijkheden bij het beperken van verzuim. “Werkgevers kunnen de zorgkosten bijvoorbeeld extra sturen door hun medewerkers een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering te bieden,” stelt Rijnbeek. “Ook dat levert op termijn een kostenbesparing op.”Artikel en whitepaperHet artikel ‘Zes tips om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden’ en de whitepaper ‘Duurzame Inzetbaarheid’ zijn te lezen via www.aon.nl/DI.

Gerelateerde artikelen