AWNV: AI kan krapte op arbeidsmarkt helpen oplossen’

Productiviteit stijgt en werkdruk vermindert door AI.

Kunstmatige intelligentie (AI) kan hulp bieden bij het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt, door medewerkers te ondersteunen en bepaalde taken over te nemen. Dat stelt algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN op het jaarcongres in Hilversum, waar achthonderd vertegenwoordigers van Nederlandse werkgevers en brancheorganisaties bijeenkomen.

  • AI helpt bij het oplossen van arbeidsmarktkrapte.
  • Productiviteit stijgt en werkdruk vermindert door AI.
  • Werkgevers moeten aandacht besteden aan data en privacy.

Volgens Puts kunnen die nieuwe technologische mogelijkheden al op korte termijn worden ingezet. Zo kan AI helpen om de productiviteit te verhogen en de werkdruk en het ziekteverzuim te verminderen. Het is echter belangrijk dat hr nauw wordt betrokken om te bepalen waar en hoe de invoering van AI het nuttigst kan zijn.

De impact van AI gaat niet alleen over techniek, maar juist over mensen. Organisaties moeten nadenken over welk werk efficiënter, minder zwaar of uitdagender kan zijn. Medewerkers moeten worden betrokken bij de ontwikkeling en invoering van AI.

Uit ledenonderzoek van de AWVN blijkt dat 57 procent van de bedrijven op een of andere manier bezig is met AI, en nog eens 23 procent heeft plannen in die richting. Werkgevers erkennen echter ook mogelijke risico’s, met name op het gebied van data en privacy.

Ai is niet alleen technisch

Raymond Puts benadrukte tijdens het congres dat AI niet alleen technisch van aard is, maar vooral ook menselijk. Het is essentieel om te begrijpen hoe AI de werkervaring van medewerkers kan verbeteren en welke taken het meest geschikt zijn om te automatiseren. Daarom pleit hij voor nauwe samenwerking tussen HR-afdelingen en technische teams bij de implementatie van AI-initiatieven.

Uitdagingen voor ondernemers

Naast de voordelen zijn er ook uitdagingen. Werkgevers moeten rekening houden met privacykwesties en ethische overwegingen bij het gebruik van AI. Het is belangrijk om transparant te zijn over hoe AI wordt ingezet en welke gegevens worden verzameld en verwerkt.

In de komende jaren zal de rol van AI in organisaties waarschijnlijk alleen maar toenemen. Het is aan werkgevers om deze technologie op een verantwoorde en effectieve manier te integreren, rekening houdend met de belangen van zowel medewerkers als het bedrijf zelf.

Gerelateerde artikelen