Bert Cornelese wordt CFO bij Ten Cate, Jaap Lock vertrekt

De Raad van Commissarissen van Ten Cate heeft het voornemen de Bert Cornelese te benoemen tot CFO en lid van de Raad van Bestuur

Cornelese (46) is momenteel werkzaam als Vice President & CFO EMEA van Biomet Inc. Daarvoor was hij CFO Northern Europe van PepsiCo International.De huidige CFO Jaap Lock zal, passend binnen het kader van de bij zijn aantreden gemaakte afspraken, in de komende vergadering van aandeelhouders op 21 april 2011 terugtreden als lid van de raad van bestuur en CFO van Koninklijke Ten Cate nv. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn de heer Lock zeer erkentelijk voor zijn bijdrage, geleverd in de twee extra jaren na zijn aanvankelijke pensionering.