Bert Moser, Financieel directeur bij Unica: Talent Management begint in de boardroom

Volgens Bert Moser, Financieel directeur van allround technisch dienstverlener Unica, is het opleiden en ontwikkelen van de mensen in de organisatie een belangrijke factor om organisaties succesvol te laten zijn.

Talent Management begint bij de top“Ik vind dat de top vijftig van de medewerkers eigenlijk in het werkpakket van de CEO hoort te liggen. Die moet deze mensen en hun potentieel kennen. Ben je tevreden over hun ontwikkeling? Kunnen ze nog doorgroeien? Het bepaalt ook in grote mate het succes van de onderneming: heb je op die belangrijke plekken de goede mensen zitten? En wat zit daar dan achter? Als iemand weg zou vallen, door wie wordt die functie dan vervuld? Gaan we dan extern werven? Of heb je een soort ‘natuurlijke’ aanvoerlijn vanuit je eigen organisatie? Daarachter is weer een pool van getalenteerde medewerkers die het in zich heeft om door te stromen naar de top vijftig.” In hoeverre je dit beleid kan voeren heeft uiteraard te maken met de grootte van de organisatie. Voor Unica is dit het ideale systeem om talenten te blijven volgen. Door de talenten in de organisatie te kennen is het makkelijker om deze talenten ook effectief in te zetten, wat ten goede komt aan het succes van het bedrijf. Moser ziet dat het medewerkers goed doet dat ze hun talenten ook echt in kunnen zetten voor het bedrijf. “Het hoogste of op één na hoogste niveau moet wel gevoed kunnen worden vanuit de eigen organisatie. Het werkt motiverend voor medewerkers dat als het moment daar is, dat wij hen de ruimte geven om binnen het bedrijf opwaarts te groeien.” Talent Management: modegril of van alle tijden?Hoewel Moser er van overtuigd is dat hij met zijn organisatie meer rendement uit Talent Management kan halen door het meer te professionaliseren vanuit het HRM-vakgebied, is Talent Management voor zijn organisatie zeker niet nieuw. “Wij hebben niet een vastgesteld programma dat medewerkers doorlopen, maar jonge mensen aannemen en door laten groeien, dat is iets wat we dertig jaar geleden ook al deden. De kern van Talent Management, medewerkers  opleiden tot vakvolwassenheid, of professional, dat is er altijd al geweest. Dat HRM het onderwerp nu gekaapt heeft en er een naam aan heeft geschonken doet daar niets aan af.”Als we verder terug in de tijd gaan, ziet Moser dat een eeuwenoud, maar effectief systeem, met de term ‘Talent Management’ in een nieuw jasje wordt gegoten. “Vroeger, en ik vind dat misschien wel het mooiste systeem dat er is, het systeem van de meester-leerling. Je had de smid, die nam een jonge jongen aan en die leerde dan de jonge jongen het vak van smid. De jongen moest jarenlang meelopen met de ervaren smid en dan kon hij ook smid worden. En zo waren er veel leerling-meesters-verhoudingen. Dat is een ijzersterk principe: je moet het vak leren van iemand die op een hoog niveau het vak uitoefent. De wijsheid die iemand heeft wordt beschikbaar gesteld aan een leerling.”Talent Management gaat niet alleen om inhoudelijke kennisVolgens Moser kun je dit principe op ieder niveau toepassen. “Op mbo-niveau, maar ook op academisch niveau. Academici die net van de universiteit af komen hebben genoeg inhoudelijke kennis.” Als medewerkers met een hoog opleidingsniveau binnenkomen in het bedrijf moet je ze misschien niet begeleiden op inhoudelijk vlak, maar meer op sociaal vlak. “Het zijn zeker slimme mensen, maar hoe gaan mensen met elkaar om in een organisatie? Wat doe je wel? En wat doe je niet? Wanneer geef je gas en wanneer trap je op de rem? Wanneer stel je je gereserveerd op en wanneer ga je assertief te werk? Het leren van de professionals, de deskundigen, is heel belangrijk, op elk niveau.”Structuur is belangrijk, maar niet het doel“Het is wel verstandig om een structuur aan te brengen om Talent Management succesvol te kunnen implementeren. Ik denk dat het goed is als HRM de processen voor Talent Management definieert, maar we moeten wel oppassen dat de structuur een middel blijft en geen doel op zich wordt. Talent Management is voor ons ook  belangrijk om een effectief recruitment beleid te kunnen voeren. Daarvoor moeten we precies weten welke competenties we voldoende hebben in de organisaties en naar welke we juist op zoek moeten gaan.”Het opleiden van medewerkers is voor Unica vanzelfsprekend. “We hebben altijd het geloof gehad dat ontwikkeling bij het leven hoort. Het leven is iets groeiends, iets bloeiends. En alles wat niet groeit en niet bloeit, sterft af. Je zal die groei en bloei in je organisatie op structurele basis moeten regelen, om je organisatie gezond te houden. Of je zal je medewerkers moeten verbeteren, of je zal nieuwe mensen moeten binnenhalen. Niets doen kan niet.”Belang Talent Management in de techniek Talent Management is extra relevant voor bedrijven die opereren in de techniek. De wereld wordt snel complexer en dat stelt nieuwe eisen aan technische managers. “Technische kennis én soft skills is een moeilijke combinatie.” Door de moderne communicatiemiddelen wordt van technici veel meer verwacht dat ze op een toegankelijke manier kunnen communiceren en ook leiding kunnen geven aan de medewerkers van hun team. “Communiceren met klanten en collega’s is de afgelopen decennia veel belangrijker geworden. Daarom verwachten we van technici ook andere vaardigheden dan vroeger. Situaties zijn minder voorspelbaar dan voorheen en daar moet iedereen zijn weg in vinden.”Moser denkt dat Talent Management in de toekomst door vergrijzing nog belangrijker wordt: “We hebben per vandaag nog geen grote schaarste aan personeel. Maar de voorspellingen zijn toch dat die schaarste wel weer gaat optreden. Dan is het extra belangrijk om alle talenten van je medewerkers tot ontwikkeling te laten komen én om getalenteerde medewerkers binnen te houden in het bedrijf.” Talent Management: de uitdaging voor elke bestuurderDit artikel werd gefaciliteerd door Raet.Volgens 58% van de bestuurders is de beperkte beschikbaarheid van medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden één van de belangrijkste bedreigingen voor succes van organisaties. Een effectieve strategie voor Talent Management is nodig om succesvol te zijn.Wie op deze pagina zijn gegevens achterlaat, krijgt toegang tot het e-book "Talent Management voorwaarde voor succes". Dit ebook is samengesteld door Raet met naast Unica meer verhalen van Nederlandse bestuurders over hoe zij Talent Management hebben geïmplementeerd en tips & tricks van experts.   

Gerelateerde artikelen