Bewaak de kas

De wereld verandert snel en dat ondervindt luchtvaartmaatschappij KLM aan den lijve. Het is nog geen jaar geleden dat ik voor CFO Magazine een gesprek had met Erik Swelheim, CFO van KLM. Het gesprek ging onder andere over het kostenbesparingsprogramma Transform 2015 dat is ingezet om de netto schuldpositie van de KLM met 700 miljoen euro terug te brengen. Volgens Swelheim was de luchtvaartmaatschappij hard op weg om deze besparingen te halen. Hiermee zouden toekomstige investeringen veilig worden gesteld. We spraken ook over zijn positie als CFO van KLM binnen de holding Air France-KLM.

Swelheim benadrukte dat dit een volledig zelfstandige functie was en dat zowel KLM als Air France financieel hun eigen broek moesten ophouden binnen de holding. Er was sprake van samenwerking op een aantal gebieden, maar in de financiële kolom ging het daarbij vooral om coördinatie op het gebied van kapitaalmarkttransacties. Sindsdien is er veel veranderd. Air France-KLM kreeg met zware tegenwind te maken. Vooral Air France slaagt er niet in de tering naar de nering te zetten. Een voorstel tot vergaande bezuinigingen liep vorig jaar september vast op een pilotenstaking die het bedrijf direct 330 miljoen schade berokkende en het bedrijf in de rode cijfers brachten. Sindsdien zijn er door Air France-KLM drie winstwaarschuwingen gegeven. Terwijl KLM inzet op nieuwe bezuinigingen blijft het in Frankrijk stil. Tot afgelopen week toen er commotie ontstond over het mogelijk afromen van overtollige kasgelden van KLM naar de holding. ‘Een greep in de kas’, riepen de bonden en de OR en staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) werd er op uitgestuurd om de Fransen tot rede te brengen. Topman Alexandre de Juniac van Air France-KLM suste de gemoederen door te stellen dat dit niet aan de orde is geweest.Waakzaamheid blijft echter geboden en daarmee krijgt Swelheim er als CFO van KLM een nieuwe taak bij. Niet alleen moet hij er voor zorgen dat in een snel veranderende wereld de inkomsten tijdig worden gerepatrieerd uit zwakkere economieën, hij moet er nu ook voor zorgen dat het geld dat binnen komt ook binnen blijft!Klik onderstaande link aan voor het interview met Erik Swelheimhttps://cfo.nl/artikel/erik-swelheim-cfo-klm-aandacht-voor-kostenbewustzijn-en-cash/