Big Data biedt revolutionaire kansen voor Nederland

Efficiënt gebruik van Big Data kan de Nederlandse maatschappij 45 miljard euro opleveren. Dat heeft de Nationale Denktank berekend. De Nationale DenkTank ziet die waarde in sectoren als de gezondheidszorg, mobiliteit, infrastructuur en het sociale domein.

Ondanks de grote kansen, zijn er ook zorgen die serieus genomen moeten worden, observeert de Nationale DenkTank. In het kader van hun onderzoek hield de Nationale DenkTank een enquête onder 1.000 Nederlanders. ‘Opvallend aan de onderzoeksresultaten is bijvoorbeeld dat 76% van de Nederlanders aangeeft bezorgd te zijn over hun privacy, maar dat nauwelijks de helft daarvan ook daadwerkelijk actie onderneemt door bijvoorbeeld hun privacy-instellingen aan te scherpen’, aldus Marieke Doelman, deelnemer aan de DenkTank. ‘Het is belangrijk dat we het maatschappelijk debat hierover aangaan, om zo met zijn allen tot antwoorden te komen op de ethische vraagstukken die over dit onderwerp leven.’Nieuwe toepassingenDat debat moet leiden tot een cultuuromslag. Die omslag is vereist om de miljardenpotentie van Big Data te realiseren, zowel op individueel niveau als binnen organisaties. ‘Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met experts op het gebied van Big Data blijkt dat bij veel organisaties geen innovatiecultuur bestaat. Dit is een groot probleem, omdat op die manier geen nieuwe toepassingen kunnen worden ontwikkeld’, aldus Doelman. ‘Een ander probleem is dat er te weinig talent in Nederland is om Big Data analyses te maken, er worden simpelweg te weinig mensen voor opgeleid.’