Case herfinanciering Nutreco toont aan: Tijdige en goede voorbereiding loont

Ook dit jaar zullen veel bedrijven een herfinanciering moeten doen. Geen gemakkelijke opgave in een tijd waarin banken de kredietkraan maar mondjesmaat openen en ondernemingen oproepen zelf te zoeken naar alternatieven voor een bankfinanciering. Een recente bijeenkomst van de CFO Association, die als thema 'herfinanciering' had, kon dan ook op grote belangstelling rekenen.

De CFO Association is dé exclusieve community waar de financiële top van het Nederlandse bedrijfsleven elkaar ontmoet. Het noopte de organisatie op het laatste moment van het hoofdkantoor van Nutreco uit te wijken naar een ruimere locatie. Zestien CFO’s luisterden aandachtig en stelden vragen bij de case die Gosse Boon, CFO van Nutreco, en Jan Slootweg, Treasurer van Nutreco, presenteerden over de geslaagde herfinanciering van Nutreco in 2012.

In het voorjaar plaatste Nutreco een onderhandse lening (‘private placement’) van 250 miljoen dollar in de VS en het VK. Deze werd in de zomer gevolgd door een aanpassing van de bestaande revolving credit facility van 500 miljoen euro, waarbij de voorwaarden werden geharmoniseerd, condities werden verbeterd en de looptijd van 2014 naar 2017 werd verlengd. Nutreco beschikt hiermee over voldoende financiering om het strategische plan Ambition 2016 te kunnen uitvoeren.

Gosse Boon schetste de achtergrond van de herfinanciering, die volledig is toegespitst op de strategie van Nutreco om zijn positie in de proteïnewaardeketen te versterken door een focus op diervoeding en visvoer. De viskwekerijen en de vlees- en kipverwerking zijn grotendeels afgestoten, waardoor Nutreco minder te maken heeft met de volatiliteit van de vis- en vleesprijzen. Hierdoor heeft het bedrijf een homogenere samenstelling en een lager risicoprofiel gekregen. In de toekomst richt Nutreco zich op groeigeografieën als Rusland, Latijns-Amerika, Azië en Afrika en ligt de nadruk op duurzaamheid.

“Het strategische doel is een ebitda van 400 miljoen euro in 2016, waarvan circa 50 procent wordt bereikt door organische groei en 50 procent door acquisities in de groeigeografieën. Met de herfinanciering zijn de middelen aanwezig om toekomstige acquisities te financieren”, aldus Boon.

Met dit uitgekristalliseerde verhaal gingen Boon en Slootweg naar banken en investeerders. De business cases die ten grondslag liggen aan het strategisch plan werden ook gebruikt om de financiers en banken van informatie te voorzien.

“Het doel van de herfinanciering was om voldoende liquiditeit voor overnames te hebben. Daarnaast hadden we een herfinancieringspiek in 2014 die we moesten opvangen en wilden we door een nieuwe private placement de sources of funds verder diversifiëren en minder afhankelijk worden van bankfinanciering. Na een recordwinst in 2011 was het sentiment rond Nutreco begin 2012 positief, wat een goede gelegenheid bood om de voorwaarden te heronderhandelen en te standaardiseren.”

De private placement werd net als in 2004 en 2009 uitgegeven in de VS, waar volgens Boon sprake is van een zeer volwassen markt. “We hebben deze keer ook intensief naar de mogelijkheden in Nederland gekeken en met diverse partijen oriënterend gesproken. Omdat dit niet leidde tot het gewenste resultaat, hebben we ons geconcentreerd op de VS en Groot-Brittannië, waar de belangstelling groot bleek, getuige het feit dat de onderhandse plaatsing uiteindelijk vijf keer werd overschreven tegen de laagste coupon ooit voor Nutreco.” __________________________________________________________________________________Rekent u nog op bancaire financiering? | Volg de masterclass Alternatieve Financieringen Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Dan is de Masterclass  Alternatieve Financieringsvormen voor u onmisbaar. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de groei van uw  onderneming veilig te stellen. Haal miljoenen op voor uw organisatie in korte tijd. Meld u hier direct aan.____________________________________________________________________________________Een private placement is niet voor alle bedrijven weggelegd. Er is een zekere schaalgrootte en ervaring met de internationale kapitaalmarkten nodig. “Een private placement is eigenlijk een onderhandse obligatie”, verklaarde Slootweg. “Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars met langlopende verplichtingen, zoeken langlopende investeringen en beleggen daarom een deel van hun geld via onderhandse plaatsingen. Een veelgehoord argument is dat je met een private placement minder flexibel bent vanwege het langlopende karakter en de grotere afstand tussen investeerder en bedrijf. In vergelijking met banken is er inderdaad minder frequent contact en is er een minder relationele band. Het is echter wel belangrijk om goede contacten te onderhouden. Wij organiseren in ieder geval twee keer per jaar een bezoek of call.”

De hele operatie liep voorspoedig en dat is volgens Slootweg het gevolg van gedegen voorbereiding. “We hebben een duidelijke bedrijfsstrategie en wisten wat we wilden bereiken met onze herfinanciering. Door op roadshow te gaan langs zeven steden in de VS en in Londen spraken we direct met de investeerders. Hierdoor kun je vragen direct beantwoorden en zie je of je duidelijk bent overgekomen. De investeerders moeten Nutreco en zijn strategie immers in korte tijd doorgronden om voor de lange termijn een investeringsbeslissing te nemen. Van de 36 investeerders die we spraken, waren er uiteindelijk 15 positief; dat waren 8 bestaande en 7 nieuwe investeerders.”

De roadshow wordt gevolgd door een periode waarin investeerders nog zeer veel vragen stellen, alvorens ze besluiten in de private placement te investeren. De investeerders kijken sterk naar de robuustheid van het bedrijf en de kans dat het aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Daarnaast is er in deze fase ook veel aandacht voor de voorwaarden en covenanten van de overeenkomst. Wat daarna volgt, is de ‘pricing’, waarbij investeerders aangeven welk bedrag ze voor welke periode en tegen welke coupon willen investeren.

“We kregen aanvankelijk vrij veel ‘lang geld’ aangeboden, omdat de beleggers daarop een hoger coupon kunnen behalen. Uiteindelijk zijn we het eens geworden over een evenwichtige spreiding van looptijden van vijf, zeven en tien jaar.” Nadat de beleggers zich hebben gecommitteerd, volgt er nog een zogenaamd due diligence-proces, waarbij de investeerders de gelegenheid krijgen om het bedrijf te bezoeken. Nutreco heeft de investeerders in dit kader meegenomen naar een testboerderij in Nederland. Uiteindelijk nam het proces van de private placement ongeveer drie maanden in beslag, maar deze termijn kan volgens Slootweg ook worden verkort. Na de onderhandse plaatsing ging Nutreco in de zomer met de banken in gesprek over de revolving credit facility. “Dat is een zelf gearrangeerde transactie, we hebben geen bookrunner of arrangeur benoemd. We wilden het zelf doen, zodat we met elk van de banken korte lijnen hielden.”

In het proces hield Nutreco de touwtjes strak in handen. Er werd van tevoren een uitbreide termsheet opgesteld waarin de verwachtingen en eisen ten aanzien van de banken duidelijk werden gemaakt. Verlenging van de looptijd was daarbij de belangrijkste doelstelling. “We zochten daarnaast vooral naar een gedegen groep banken die ons kon helpen met de uitvoering van Ambition 2016 en onze expansieplannen in diverse groeigeografieën”, aldus Slootweg. “Naast de bestaande syndicaatsbanken hadden we een aantal potentieel nieuwe banken geselecteerd, waardoor we in totaal met 21 banken een dialoog hebben gevoerd. De banken die ons termsheet accepteerden, hebben we vervolgens beoordeeld op een aantal criteria, zoals capabilities en credit rating.”

Dit leidde uiteindelijk tot een syndicaat van elf banken. Volgens Slootweg een prima basis: “Bij de samenstelling van het syndicaat hebben we ook goed gekeken naar andere bancaire producten en diensten die Nutreco nodig verwacht te hebben, en we hebben erop gelet dat elk van de banken daar een rol in kan vervullen.” Uit de ervaringen van Nutreco zijn volgens Boon en Slootweg een aantal belangrijke conclusies te trekken voor een geslaagde herfinanciering. Alles valt of staat met een goede voorbereiding. “Maak je doelen duidelijk: door de vaststelling van de nieuwe strategie hadden we dit heel helder”, aldus Boon. “Zorg daarnaast voor een goed financieel raamwerk, zodat ook de banken en investeerders weten welk financieel profiel je nastreeft.” Goed teamwork tussen CFO, treasury, legal en investor relations is ook erg belangrijk.

“In het proces is de samenwerking tussen CFO en treasurer erg belangrijk geweest”, aldus Boon. “Als CFO richtte ik me vooral op voorlichting en verslag uitbrengen aan de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Treasury heeft zich beziggehouden met de onderhandelingen, de documentatie, funds flow en hedging. Het tussenvlak, waar wordt besloten over het financiële raamwerk, de planning, hoeveel geld er nodig is, de roadshow en de bankenselectie, hebben we samen gedaan.”

Het is verder zaak om standvastig te zijn ten opzichte van banken en investeerders. Het sterke trackrecord van Nutreco bleek hierbij lonend, getuige de betere en goedkopere financiering. De laatste tip die Boon en Slootweg de aanwezigen meegeven is om tijdig te beginnen met de voorbereidingen. “Als je snel of op een ongelukkig moment moet herfinancieren, zijn de voorwaarden minder gunstig.”