CFO Day 2014: Unlock the Power of Technology, rediscover finance

Op CFO Day komen de financiële leiders van de grootste Nederlandse bedrijven samen. CFO Day is er voor hen om te netwerken, uitdagingen te bespreken en uitgedaagd te worden door leidende denkers uit Nederland en de rest van de wereld. CFO Day 2014 vindt plaats op 4 en 5 Juni in het Kurhaus in Scheveningen. In 2014 staan de gevolgen van de digitale transformatie op het Nederlandse bedrijfsleven centraal.

We kijken op CFO Day 2014 hoe we nieuwe digitale mogelijkheden kunnen gebruiken om bedrijfsmodellen te optimaliseren en toekomst bestendig te maken. We bespreken het thema met Kenny van Ierlant, moderator bij nXtshift en lid van de programmacommissie van CFO day, en vragen hem wat we moeten verstaan onder digitale transformatie.Ondernemingen moeten zich voorbereiden op de perfecte digitale storm die wordt gedreven door consumenten. Die hebben dankzij smartphones en tablets massaal het internet gevonden om producten en diensten te kopen, waar en wanneer zij maar willen. Deze ontwikkeling heeft enorme gevolgen voor de samenleving. Bestaande waardeketens, zowel privaat als publiek, gaan omvallen en de cost/income ratio’s van ondernemingen zullen drastisch veranderen. Volgens Kenny van Ierlant verdwijnt de klantentrouw naar ondernemingen als KPN, Ziggo , banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en andere commodity players. “Grote ondernemingen die traditionele waardeketens hebben opgebouwd zien van de een op de andere dag een substantieel deel van hun klanten wegvallen als de concurrent met een betere aanbieding komt. Het gevolg hiervan is dat de “churnrate” van die bedrijven gigantisch oploopt, en vervolgens de kosten. Dat heeft een impact op de continuïteit van ondernemingen.” Kern van deze ontwikkeling is de technologie die dit nieuwe koopgedrag van consumenten mogelijk maakt. “We hebben de technologie om dag en nacht online te zijn. Smartphones en tablets brengen de wereld at your fingertips. Iedereen kan er mee werken en dat genereert nieuw gedrag. Het biedt de mogelijkheid om multimediaal allerlei vormen van informatie naar je toe te halen. Internet is een volwassen kanaal geworden dat traditionele kanalen overstijgt.” Deze ontwikkeling zal zich de komende tijd versneld voortzetten. Van Ierlant haalt hierbij de metafoor aan van de lelie in de vijver: ”Iedere dag verdubbelt he aantal lelies in de vijver en na een maand is de vijver vol. De vraag is: wanneer is de vijver halfvol? Dat is op dag 29. We zijn in het gebruik van technologie nu op dag 29 terechtgekomen. We staan voor een exponentiele versnelling in het gebruik en acceptatie van technologie in onze samenleving.” In de media zijn volgens Van Ierlant dagelijks voorbeelden te vinden van bedrijven die in de financiële problemen komen omdat de cost-income ratio’s verslechteren. “Jan Hommen van ING stelde onlangs dat in 6 maanden tijd 60% van de klanten van ING mobiel is gaan bankieren. Het effect op ING is dat er €1,5 miljard geïnvesteerd vermogen niet meer gebruikt wordt. Er zijn hele productiestraten gebouwd waarin massaal is geïnvesteerd met ROI plaatjes van 4 tot 5 jaar. In een kort tijdsbestek zien we dat deze productiemiddelen stil komen te staan omdat we er geen gebruik meer van maken. Als je dat doortrekt naar al die bankkantoren of reisbureaus waar geen mens meer komt, dan heeft dat een enorme impact op het geïnvesteerd vermogen.” Het grote probleem in Nederland is volgens Van Ierlant dat de raden van bestuur en commissarissen van ondernemingen te weinig notie hebben van wat er op hen afkomt. “Ze hebben geen idee hoe snel de financiële ratio’s van hun onderneming aan het omvallen zijn. De digitale transformatie is allesomvattend en treft alle afdelingen. Daarom hoort de digitale transformatie op het bord van de CFO, hij heeft het overzicht via de metertjes op zijn dashboard en kan als change agent acteren.” Bij het nemen van strategische beslissingen moet niet alleen worden gekeken naar de bedreigingen van de digitale transformatie, maar vooral naar de kansen. “Ondernemingen moeten goed nadenken over wie wil ik zijn en waarom en waar ligt mijn onderscheidend vermogen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de authentieke en generieke processen, waarbij de focus op de authenticiteit van de onderneming moet liggen.” De digititale transformatie vraagt volgens Van Ierlant om een herfinanciering van ons volledige bedrijfsleven. “In plaats van de noodzakelijke innovatie zelf te financieren zullen bedrijven dit over moeten laten aan ecosystemen van gespecialiseerde toeleveranciers en partners. Ondernemingen investeren niet langer zelf in systemen en processen, maar nemen diensten en producten af van derden waarbij wordt betaald op transactiebasis. Als het wat minder gaat heb je minder transacties en lagere kosten, in een hoogconjunctuur zijn er meer transacties en stijgen de kosten in lijn. Een voorbeeld is Cloud computing (waarbij IT ondersteuning voor de generieke processen wordt ingekocht van derden red.). Niet alleen de private sector krijgt te maken met de digitale transformatie, ook de publieke sector gaat de gevolgen ondervinden. “Daar is de impact nog vele malen groter”, aldus Van Ierlant. “De overheid reageert nog trager op veranderingen dan ondernemingen. De komende jaren moet er een enorme versnelling worden doorgevoerd. maar hoe gaan ze dat financieren ? Het bedrijfsleven kan de overheid helpen meer bedrijfseconomisch te denken. Het probleem is dat we het moeilijk vinden om zekerheden van vroeger los te laten.” Dat wat een bedreiging is, kan tegelijk ook een kans zijn. Daarom is digitale transformatie volgens Van Ierlant een bedrijfseconomisch onderwerp. “De digitale transformatie verandert alle spelregels. Bedrijven moeten opnieuw gaan nadenken over strategie en over business modellen, over operatingmodellen, hoe om te gaan met IT en met mensen en cultuur en dat allemaal tegelijkertijd. Vanuit het scenario denken moet een route worden uitgestippeld om er voor te zorgen dat de onderneming over twee jaar nog bestaat. Dat is taak van CFO en de raad van bestuur en commissarissen.” Van Ierlant verwacht dat door dit bewustwordingsproces partijen elkaar in ecosystemen gaan vinden. Ze zullen elkaar helpen het proces te versnellen en te redden wat er te redden valt. Zijn conclusie is duidelijk: als je niets doet dan ga je kapot. Digitale transformatie op agenda CFO Day 2014 Binnen de community wordt enthousiast gereageerd op het thema voor 2014: “ Unlock de power of technology, rediscover finance’’. CFOs geven aan dat het succes en soms zelfs het overleven van hun onderneming afhangt van de snelheid waarmee ze hun organisatie kunnen laten surfen op de digitale golf”, stelt Kevin Mottard, CFO Community Manager bij Alex van Groningen BV. “In de aanloop naar CFO Day gaan we intensief aan de slag met het thema. We hebben binnen het thema verschillende hot spots of change neergezet. Tijdens de diners, ronde tafels en bijeenkomsten van de CFO Association gaan we deze in kleine groepen met onze CFOs’ bespreken. Hieruit willen we de grootste uitdagingen, grootste succesverhalen en innovatiefste ontwikkelingen halen die op CFO Day centraal zullen staan. We willen op deze manier met onze gemeenschap van CFO’s niet alleen kennis delen maar ook vermeerderen om zo onze maatschappelijke rol naar de BV Nederland te vervullen.”

Gerelateerde artikelen