CFO en innovatie: stuwende kracht of sta-in-de-weg?

Het faciliteren van besluitvorming en het aanjagen van innovatieprojecten zijn volgens CFO’s hun belangrijkste taken binnen innovatie. Dat blijkt uit onderzoek van CFO Magazine en adviesbureau Derksen & Drolsbach onder 184 CFO’s en financieel directeuren.

43 procent van de respondenten ziet het als de rol van de CFO om besluitvorming te faciliteren, zodat de innovatieprojecten met de meeste toegevoegde waarde worden geselecteerd. Bijna 30 procent vindt dat het de taak van de CFO is om als aanjager van innovatie het goede voorbeeld te geven en de financiële functie te innoveren. Deze rollen krijgen daarmee prioriteit boven meer traditionele, zoals het beheersbaar maken van risico’s van innovatieprojecten (6 procent) en het tijdig aan de handrem trekken om onnodige verspilling te voorkomen (1 procent).

De rol van finance

Innovatie op technologisch, organisatorisch, strategisch en sociaal gebied is tegenwoordig steeds meer een vereiste voor bedrijven. Welke rol speelt finance hierin? En hoe zien CFO’s hun eigen rol?

Om dat uit te vinden startten CFO Magazine en Derksen & Drolsbach deze zomer een onderzoek naar de rol van CFO’s binnen innovatie, zowel binnen de financiële functie als in de organisatie. Wat doen de executives op dit gebied en welke positie nemen ze in? In het onderzoek bevroegen we de financieel directeuren over innovatie in hun organisaties. 184 CFO’s uit de private en publieke sector vulden de enquête in.

Belangrijkste obstakel voor innovatie

Is het niveau van innovatie in hun organisatie op peil? Hebben de executives voldoende tijd om er aandacht aan te besteden? En wat zijn de belangrijkste obstakels voor vernieuwing? Deze en andere vragen kwamen in het onderzoek ter sprake en zullen in artikelen in CFO Magazine (verschijningsdatum 8 november) en op CFO.nl (16 november) beantwoord worden.

Jaarcongres Public Finance

Op donderdag 5 oktober gaan we over de thematiek van het onderzoek in gesprek met CFO’s  van publieke organisaties tijdens een roundtable op het Jaarcongres Public Finance in Gouda. Kijk hier voor meer informatie over dit evenement.

Gerelateerde artikelen