CFO Stegmann gaat weg bij Robeco

Jurgen Stegmann, chief financial officer (CFO) en lid van de directie van Robeco heeft 'na goed overleg met aandeelhouder ORIX Corporation en de raad van commissarissen' besloten na afloop van zijn huidige benoemingstermijn in juni 2015 geen nieuwe termijn als CFO te ambiëren. Stegmann werd in 2011 benoemd tot CFO.

De rvc en de aandeelhouder zijn hem in de officiële verklaring ‘zeer erkentelijk voor zijn grote inzet voor de onderneming, in het bijzonder voor zijn bijdrage aan de succesvolle realisatie van de strategie 2010-2014 en aan het proces van verkoop van Robeco aan ORIX Corporation’, meldt Robeco. ‘Dit heeft onder meer geleid tot een vereenvoudigd risicoprofiel en balansbeeld door afsplitsing van de bankactiviteiten, en aanzienlijke reductie van complexiteit.’Gelet hierop is Stegmann tot de conclusie gekomen dat de huidige situatie te weinig aanknopingspunten biedt om zijn professionele ambities tot hun recht te laten komen. Hij treedt begin juni 2015 terug. Robeco denkt tijdig in zijn opvolging te hebben voorzien.