CFO van cruciaal belang bij slagen start-up

Een goede CFO is van levensbelang voor startende bedrijven. Als de rechterhand van de oprichter, dient hij een juiste inschatting te maken over juiste investeringen om te groeien.

Deepak Narayanan, accountant en oprichter van MyCFO dat met name CFO’s van start-ups begeleid, beschrijft op de website firstbizz welke specifieke rollen CFO’s van startende bedrijven te vervullen hebben.1. KoorddanserVooral binnen een startende onderneming is de CFO de rechterhand van de CEO. Als CFO moet je een balans vinden tussen het afremmen van te risicovolle plannen en het tegelijkertijd stimuleren van groeiplannen. Het is een uitdaging om goed duidelijk te maken dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden.2. Hoofd en bijzakenMeer dan bij een volwassen onderneming dient de CFO zijn stempel te drukken op de strategie van de start-up. Hiervoor moet buiten de grenzen van de traditionele finance functie en een ondernemende mindset.3. RelatiemanagerDe CFO is de aangewezen persoon om relaties met de eerste investeerders te onderhouden. Het goed managen van relaties met investeerders en andere stakeholders kan cruciaal zijn voor het al dan niet slagen van de onderneming.4. Manusje van allesAangezien een beginnend bedrijf doorgaans nog niet over uitgebreide middelen beschikt, moet de CFO van veel verschillende markten thuis zijn. Vaak wordt hij ook betrokken bij allerlei juridische zaken en IT aangelegenheden.5. Strenge penningmeesterVoor startende bedrijven die hard willen groeien moet iedere euro zo effectief mogelijk ingezet worden. Een strakke sturing op werkkapitaal en sterk op kosten sturen is bijvoorbeeld erg belangrijk om zo veel mogelijk middelen vrij te maken voor groei.6. Pietje preciesTot slot dient de CFO van een start-up alle boekhoudprocessen op te tuigen en ervoor te zorgen dat hij op ieder moment precies weet wat de financiële toestand van de onderneming is. Startende ondernemingen beginnen vaak met veel informele processen. De CFO vervult hier bij uitstek de rol van de precieze boekhouder die de mensen in het bedrijf dwingt tot accurate rapportage.    

Gerelateerde artikelen