CFO Vastned Retail over belastingtransparantie: Wat we zeggen is wat we doen

De roep om transparantie in belastingbeleid wordt steeds sterker. Met name toezichthouders, belastingdienst en samenleving vragen nadrukkelijk om meer helderheid én om heldere verantwoording over de fiscale strategie van een organisatie. CFO Reinier Walta van Vastned Retail vertelt over het waarom en hoe van zijn tax transparency beleid.

Vastned verhuurt de mooiste winkelgebouwen in grote Europese steden, zoals aan de Meir in Antwerpen en de Rue de Rivoli in Parijs. Het kantoor bij de Amsterdamse Zuidas is comfortabel, maar steekt daar sober bij af. CFO Reinier Walta wordt gesecondeerd door Manager Investor Relations Anneke Hoijtink als hij ingaat op de enorme sprong omhoog die het bedrijf tussen 2015 en 2016 op de transparantiebenchmark van VBDO maakte.

Uw score schoot van 7 naar 20, goed voor de (gedeelde) zesde plek, met 20 punten 8 punten achter topper DSM. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?
‘Door duidelijk te zijn over wat je doet. Je moet aangeven wat je risicoprofiel is op het gebied van tax en waarom je transparant bent. In ons jaarverslag laten we ook zien dat we onze eerdere voornemens hebben uitgevoerd, en dat doen we per land. Tax is bij ons onderdeel van de governance, daar willen we graag open over zijn en ‘best in class’.
Vorig jaar hebben we het belastingbeleid ook op de site gezet. Daar staat onder meer dat we conservatief zijn in het risicobeleid. Ik ben vanzelfsprekend blij dat we hoog in die benchmark staan: je wordt beloond voor het feit dat je het belastingbeleid transparant neerzet.’

Waarom wilde u die transparantie?
‘We dachten: waarom niet? Tax is de afgelopen twee jaar maatschappelijk gezien een heel belangrijk onderwerp geworden. En bij vastgoed denken heel veel mensen bepaald niet aan transparantie. Ook daarom wilden wij helder zijn, om niet dat imago te krijgen. Als fiscale beleggingsinstelling beleggen we vermogen en de inkomsten daaruit keren we uit. We zitten in Nederland, België, Frankrijk en Spanje. In de eerste drie landen betalen we weinig belasting, maar omdat mensen het steeds belangrijker vinden om er iets over te horen, willen we toch goed neerzetten hoe ons bedrijf fiscaal werkt. Voor onze aandeelhouders is fiscale transparantie niet echt een onderwerp, voor een organisatie als VBDO wel.’

Waarom bent u er niet eerder mee begonnen?
‘Maatschappelijk gezien kwam het onderwerp sinds kort veel hoger op de agenda. Bij ons was het geen topic. En er speelt misschien ook mee dat ik eind 2014 aantrad als CFO. De nieuwe raad van commissarissen heeft er eveneens meer belangstelling voor. Ook op andere terreinen wil ik transparant zijn. Anders zou je al snel de schijn kunnen wekken dat je iets te verbergen hebt.’

Lees ook: Belastingtransparantie: de juiste balans tussen open en gesloten

Waarom bent u van winstbelasting vrijgesteld?
‘In die drie landen zijn we van winstbelasting vrijgesteld, omdat we kwalificeren voor de daar geldende zogenaamde ‘REIT-regimes’, voorwaarde daarin is onder meer dat we het grootste deel van ons direct resultaat uitkeren aan onze aandeelhouders en het op dat niveau wordt belast. In Spanje niet.’

Als je weinig belasting betaalt, is transparant zijn natuurlijk ook makkelijker. Je hoeft niet op zoek naar landen met de laagste belastingtarieven.
‘We hebben het daarmee inderdaad niet moeilijk. Maar ook in Spanje, waar we wel belasting betalen, doen we niet aan agressieve tax structuren: geen tax havens, geen offshore structuren. We houden overigens wel belasting in over onze dividenduitkeringen aan onze aandeelhouders. En we betalen natuurlijk wel loonbelasting, btw, overdrachtsbelastingen, lokale belastingen…’

Over multinationals hoor je wel dat er onverwachte tax risico’s kunnen opduiken, bijvoorbeeld omdat iemand buiten medeweten van de directie besluit iets naar een ander land te verschuiven.
‘Bij ons niet, want we weten heel goed wat er in het bedrijf gebeurt, we worden niet geconfronteerd met verrassende belastingrisico’s. We zijn een klein bedrijf, we kennen alle vijftig werknemers. En deze besluiten nemen we op het hoogste niveau.’

Ook als u mensen inhuurt om te werken aan uw gebouwen is de transparantie altijd verzekerd?
‘Ja, dan vragen we offertes van meerdere respectabele bedrijven, dat hebben we in ons governancebeleid afgekaart. Want we zijn een beursgenoteerd bedrijf. Stel dat er iemand van een steiger valt – dat wil je heel goed geregeld hebben. Op het vlak van compliance is onze risicobereidheid nul en bij de investeringen is die bereidheid laag. Zowel op compliance en fiscaliteit zijn we dus heel conservatief.’

Dat maakt uw werk dus makkelijk?
‘Nou, het gaat er ook om hoe de top van het bedrijf er in zit. De CEO en ik zijn het eens. En dat laten we ook de rest van het bedrijf weten. Bij tax hou je altijd grijze gebieden waar je met de fiscus over kunt discussiëren. Dan doen we wel eens mee met procedures. Voor het geval we die verliezen hebben we het netjes gereserveerd, en als je wint is het een plus. Verder is het duidelijk: we maken een duidelijk jaarverslag, hebben een duidelijke strategie. Bij ons weet je wat je kan verwachten. Dat vinden onze beleggers erg prettig. Wat we zeggen is wat we doen.’

Reinier Walta MSRE (42) is CFO en statutair directeur van Vastned. Tussen 1999 en 2014 was hij werkzaam als vastgoedfiscalist bij PwC, tax manager en director Investor Relations bij ING en Transaction Manager bij Abu Dhabi Investment Authority.

Dit artikel verscheen ook in BDO Scope, een magazine dat bestuurders en toezichthouders in de corporate markt nieuwe perspectieven biedt op relevante, actuele thema’s die spelen in de markt. Om BDO Scope te downloaden, of om u kosteloos te abonneren op het magazine, klikt u hier.

 

 

Gerelateerde artikelen