CFO’s hebben behoefte aan financiering

Volgens de laatste CFO Survey van Deloitte hebben CFO’s de komende 12 maanden behoefte aan financiering. In combinatie met hun positieve outlook over de eigen organisatie, het financieringslandschap en de transactiemarkt, lijkt het erop dat bedrijven zich financieel voorbereiden op groei.

Voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis vindt de meerderheid van de CFO’s (55%) de financieringsmarkt goed toegankelijk. Het positieve sentiment overheerst. Zelfs bancair krediet wint aan terrein al blijft de voorkeur voor de aandelen- en obligatiemarkt gehandhaafd. De CFO vindt aandelen fair geprijsd en ‘het is een goed moment om aandelen uit te geven’. CFO’s blijven net als het voorgaande kwartaal optimistisch over de financiële vooruitzichten van hun organisatie. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een groeiende verwachting ten aanzien van de cashflow. De risk appetite blijft laag en het lijkt erop dat het geld voorlopig binnen de organisatie gehouden wordt. Fusie-en overnamemarkt De verwachtingen ten aanzien van de fusie- en overname markt als ook de Private Equity acquisities blijven opnieuw uitzonderlijk hoog. 96 procent van de CFO’s denkt dat de fusie- en overnamemarkt aantrekt en 71 procent zegt hetzelfde over de Private Equity transacties. Wilten Smit, partner bij Deloitte: ‘Na een periode van interne oriëntatie, maken ondernemingen zich op voor groei. Fusie- en overnames zullen hierbij een belangrijke driver zijn. Door de toegenomen beschikbaarheid van financiering zal naar verwachting ook Private Equity zich in de nabije toekomst meer nadrukkelijk laten zien.’  Garantieregeling ondernemingskrediet onbenutTijdens de economische crisis had de overheid volgens 53 procent van de CFO’s sneller en adequater moeten optreden om de kredietverlening door banken te herstellen. Daarnaast geven zij aan dat vanuit de bankensector weinig initiatief is getoond om van de Garantieregeling Ondernemingsfinanciering gebruik te maken: Géén van de CFO’s is hierover proactief door hun bank benaderd. Bijna 30 procent van de CFO’s heeft zelf contact gezocht met hun bank over de mogelijkheden van de Garantieregeling Ondernemingsfinanciering en de helft van hen is hierin door hun bank positief ondersteund.