‘CFO’s onvoldoende betrokken bij trainingsprogramma’s financiële functie’

Nederlandse bedrijven hebben moeite met het invullen van de nieuwe strategische rol die de financiële functie in toenemende mate krijgt.

Nu steeds meer traditionele activiteiten, zoals het verwerken van transacties, worden ondergebracht bij shared services centers, moet de financiële functie meer en meer een rol gaan vervullen in de ontwikkeling van de strategie van de onderneming. De kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze rol adequaat te kunnen vervullen, schieten bij veel bedrijven echter tekort. ‘Bij een groot aantal bedrijven schort het met name aan talent management, het werven en binden van de juiste financiële medewerkers, dat de nieuwe rol van de financiële functie gestalte kan geven’, zegt Peter Laan, deskundige op het gebied van financieel management bij KPMG. Laan: ‘Uit onderzoek van KPMG onder Finance- en HR-executives van Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna 70% van de bedrijven verwacht dat de rol van de financiële functie de komende jaren ingrijpend gaat veranderen. En hoewel de ondernemingen het belang van talent management voor de toekomstige financiële functie breed onderkennen, vindt minder dan de helft dat het werven, het behoud en het trainen van financiële professionals voldoende aandacht krijgt. CFO’s wacht dan ook een aanzienlijke uitdaging als het gaat om het invullen van de financiële functie van de toekomst.’ Bestaande trainingen vooral technisch van aardUit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat de bestaande trainingen veel effectiever kunnen worden ingezet als instrument om de huidige financiële functie te verrijken. Laan: ‘Het selecteren van de juiste trainingen gebeurt in het algemeen ad hoc en is in beperkte mate gericht op het ontwikkelen van de gewenste kennis en competenties. Het selecteren van de trainingen wordt bovendien vaak overgelaten aan het individu.’ __________________________________________________________________________Bent u de volgende business controller? De opleiding Certified Business Controller leidt finance professionals op in 20 dagen, verspreid over 6 maanden, tot succesvolle business controllers volgens de methodiek van Action Learning. Hoe staat het met uw vakkennis? Bent u er klaar voor om door te groeien naar Certified Business Controller? Doe de test: 10 vragen. Direct meer informatie over de opleiding? Ga nu naar certified-business-controller.nl. __________________________________________________________________________ ‘Een meerderheid van de bedrijven constateert ook dat de trainingen vooral technisch van aard zijn en met name gericht zijn op het ontwikkelen van kennis op het gebied van financiën en verslaggeving. Alternatieve trainingsmethodes worden dan ook nauwelijks in overweging genomen en het rendement van de investeringen die gedaan worden in trainingen en opleidingen wordt bij niet meer dan 30% van de ondernemingen gemeten.’ Waan van de dagBedrijven zullen volgens Laan dan ook veel meer tijd en aandacht moeten besteden aan het verrijken van de financiële functie. Laan: ‘Vooral in kleinere organisaties laat de CFO zich leiden door de waan van de dag en het tijdig rapporteren van de maandresultaten. De focus ligt dus duidelijk op het realiseren van de kortetermijndoelstellingen en minder op de lange termijn. CFO’s zullen veel meer moeten laten zien hoe belangrijk zij de adequate invulling van de financiële functie vinden. Hun betrokkenheid bij talentmanagement in het algemeen en in het bijzonder bij trainingsprogramma’s heeft een aanzienlijke positieve invloed op de medewerkers.’ Geen ‘one size fits all’ benaderingLaan adviseert organisaties af te zien van een ‘one size fits all’ benadering bij het invullen van posities binnen de financiële functie. Zo moet voor de meer technisch georiënteerde functies een andere aanpak worden gehanteerd dan voor functies die de strategie van de onderneming ondersteunen. Voor de meer strategische functies zal de nadruk meer moeten liggen op het ontwikkelen van competenties op het gebied van adviesvaardigheden. Ook voor de invulling van de financiële functie moet dit onderscheid gemaakt worden. De meer technisch georiënteerde functies zullen vanzelfsprekend moeten worden ingevuld door medewerkers met een financiële achtergrond. Bij de invulling van de strategische, meer business georiënteerde functies wordt op dit moment nog te weinig gekeken naar potentieel talent van buiten de traditionele financiële functie. Professionals uit andere disciplines, zoals de supply chain, beschikken in het algemeen over een zeer goede basis om zich te ontwikkelen tot een volwaardige professional die in staat is om de ondernemingen strategisch te ondersteunen. __________________________________________________________________________Wilt u als controller doorgroeien?De beste controllers vervullen hun rol als inhoudelijk vakman, bekwaam adviseur, begeleider & coach. Volg de training De Controller als Business Partner en krijgt direct inzicht in de stappen die nodig zijn om een onmisbare business partner te worden. Meld u direct aan. __________________________________________________________________________