CFO’s verwachten betere cashflow

De Nederlandse CFO’s zijn voorzichtig optimistisch als het gaat om de financiële vooruitzichten van hun organisatie. Zo verwacht bijna twee derde (63 procent) van de ondervraagden een verbetering van de cashflow. Daarnaast voorzien de CFO’s dat de M&A-markt weer aantrekt.

Dit blijkt uit de tweede editie van de Deloitte CFO Survey, een onderzoek dat gehouden wordt onder de CFO’s van de grootste ondernemingen van Nederland. In totaal werkten 65 CFO’s aan de Deloitte CFO Survey mee.“Dat twee derde een verbeterde cashflow verwacht, is een begrijpelijk resultaat van de maatregelen die er de afgelopen periode genomen zijn. Bedrijven zijn veel aandacht gaan besteden aan bijvoorbeeld kostenreducties en het verbeteren van werkkapitaal”, zegt Jan de Rooij, partner bij Deloitte. Hoewel er onder de CFO’s een voorzichtig optimisme heerst, lijkt risicomijdend gedrag de boventoon te voeren: volgens 95 procent van de CFO’s is het nu geen goede tijd om risicovolle investeringen te doen. De meeste ondervraagden (77 procent) zijn nog steeds van mening dat het moeilijk is een financiering rond te krijgen. Daarnaast is bankfinanciering volgens 81 procent van de CFO’s te duur. Behalve bankkrediet wordt ook de emissie van aandelen en bedrijfsobligaties niet als aantrekkelijk ervaren. Men staat in vergelijking met de eerste meting wel iets positiever ten opzichte van de emissie van aandelen. Het merendeel van de CFO’s zegt dat aandelen in het algemeen ondergewaardeerd zijn (70 procent). Dit zou een reden kunnen zijn waarom de Nederlandse CFO’s overwegend positief zijn over de AEX-vooruitzichten. Een kwartaal geleden gaf 75 procent van hen aan een stijging te verwachten, de AEX stond toen nog rond de 250 punten. De CFO’s waren toen terecht positief, aangezien de AEX onlangs de 300-puntengrens heeft bereikt. Eenzelfde percentage CFO’s (75 procent) verwacht ook nu weer dat deze positieve trend doorzet. In het eerste kwartaal was al 68 procent van de ondervraagden positief over de M&A-markt, nu is dit gestegen tot 88 procent. Binnen de M&A-markt heeft men hoge verwachtingen van private equity: 77 procent (een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal) verwacht dat de overnames door private equity-partijen zullen toenemen.