CFO’s: wereldeconomie komt weer op gang

De economie in de VS en Azië begint langzaam aan te trekken; de meerderheid van de financieel directeuren (CFO’s) in deze werelddelen is weer optimistisch gestemd. Ook in Europa stijgt het optimisme onder CFO’s voorzichtig, maar lang niet zo snel als in de VS en Azië. Economisch herstel in Europa blijft duidelijk achter, maar de motor van de wereldeconomie is weer op gang gekomen. Toch verwachten CFO’s wereldwijd de komende maanden nog flink te moeten snijden in banen en investeringen. Kredietverstrekking blijft een probleem, maar bedrijven hebben een grotere financiële buffer dan voorheen.

Dit zijn enkele uitkomsten van de wereldwijde CFO Survey over het tweede kwartaal van 2009, die wordt uitgevoerd door Duke University in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Elk kwartaal krijgen CFO’s in Europa, de Verenigde Staten, Azië en China vragen voorgelegd over hun verwachtingen voor de economie. Dit kwartaal, de 53e keer dat het onderzoek wordt gehouden, zijn er 1.309 CFO’s van uiteenlopende bedrijven en overheidsinstellingen wereldwijd bevraagd. “Hoewel we duidelijke tekenen van herstel zien, geeft de survey ook aan dat we nog geduld moeten hebben”, stelt Kees Koedijk, decaan van de faculteit economie en bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. “De indicatoren zijn positief, maar wijdverbreide kostenbesparingen en aanhoudende onrust op de kredietmarkten suggereren dat het herstel op zijn hoogst geleidelijk zal zijn.” De meerderheid van de CFO’s in de VS (54 procent) en Azië (63 procent) is optimistischer over de economie van hun land in vergelijking met het voorgaande kwartaal. In Europa is slechts 30,4 procent van de CFO’s optimistisch. CFO’s in Europa verwachten dat het gemiddeld nog 12,3 maanden duurt voordat het herstel inzet, hun collega’s in de VS rekenen op 10 maanden; 65 procent van de CFO’s verwacht dat het herstel vóór het derde kwartaal van 2010 inzet, 23 procent al voor het einde van 2009.MEER LIQUIDE MIDDELEN Toch zijn de CFO’s nog verre van zorgenvrij. De consumentenvraag blijft de grootste bron van onrust, de zorg over kredietverlening en het bancaire systeem is afgenomen ten opzichte van vorige kwartalen. Ruim 41 procent van de CFO’s geeft aan dat de kredietmarkten verder verslechterd zijn ten opzichte van eind 2008. Wel hebben bedrijven gemiddeld 4 procent meer liquide middelen op de balans ten opzichte van vorig jaar. Aangezien de kosten van krediet zijn toegenomen en de beschikbaarheid afneemt, zijn bedrijven op zoek naar alternatieve vormen van financiering en proberen ze zo veel mogelijk kosten te besparen. Overige zorgen van CFO’s zijn het onvermogen om resultaten te voorspellen, het beheer van werkkapitaal en het behoud van moreel en productiviteit tijdens de economische achteruitgang. De belangrijkste strategische focus van CFO’s is groei van de inkomsten en verlaging van directe en indirecte kosten. Om kosten te besparen verwachten bedrijven bijna 17 procent minder dividend uit te betalen dan in de laatste twaalf maanden, zullen de kapitaaluitgaven met 11 procent afnemen en gaan ze snijden in uitgaven aan onder meer technologie (–4,56 procent) en marketing (–8,95 procent). Ook de werkgelegenheid zal met 6 procent afnemen. Bijna 70 procent van de CFO’s onderhandelt met banken en toeleveranciers over leverings- en betalingsvoorwaarden, respectievelijk 24,7 en 57 procent met succes. Om de consumentenvraag te stimuleren geeft 45 procent van de bedrijven kortingen aan klanten of hanteert soepelere voorwaarden, zoals een langere betalingstermijn. Bij 73 procent van de bedrijven die dergelijke voorwaarden hanteren, leidt dit tot financiële zorgen, in 9 procent van de gevallen zelfs tot financiële problemen. Van de Europese bedrijven ziet 35,2 procent een (kleine) toename in het aantal orders ten opzichte van het vorige kwartaal; 53,2 procent van deze orders is afkomstig uit eigen land, 24,1 procent uit andere Europese landen, 26,6 procent uit Azië en 11,4 procent uit de VS. De invloed van de aantrekkende economie in de VS en Azië is dan ook duidelijk zichtbaar.

Gerelateerde artikelen