ChristenUnie: Bedrijfsleven loopt voorop op gebied duurzaamheid

Nederland gaat op woensdag 15 maart naar de stembus. In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen spreekt CFO.nl de grote politieke partijen over economische en financiële thema’s. Hoe denken ze over zaken als ons belastingstelsel, robotisering of duurzaamheid? Deze week Eppo Bruins, Kamerlid voor de ChristenUnie.

Welke veranderingen wil de ChristenUnie doorvoeren in het belastingstelsel?

“We vinden dat het belastingstelsel dringend aan herziening toe is. Het veroorzaakt een polarisatie tussen jong en oud en tussen een- en tweeverdieners. Die kloof is nu enorm.Belasting op inkomen moet naar draagkracht geheven worden en ook gezinsvriendelijker worden. Het mag niet uitmaken of van een echtpaar één van de twee werkt of ze half half doen. Ze betalen evenveel belasting.
Verder is het voor ons een principekwestie dat de belasting op arbeid omlaag gaat. We zijn voor een basistarief van 35 procent tot twee keer modaal en een toptarief van 49 procent. Mensen werken hard, we vinden het eerlijker te heffen op consumptie. Daarmee kun je ook een duurzaamheidsbeleid voeren door vervuilende producten duurzamer te maken en sturen op productie en consumptie.”

Is robotisering een kans of een bedreiging?

“Het is zeker een kans. We zijn een hightech land en lopen voor op het gebied van innovatieve productiemethoden. We maken complexe producten en daar verdienen we geld mee. We kunnen voorop blijven lopen, robotisering kan leiden tot een efficiëntere manier van produceren. Het kan ook behulpzaam zijn op de arbeidsmarkt. Robots kunnen het werk van 50-plussers verlichten. Als mensen last krijgen van hun lichaam kunnen ze toch blijven werken.
Ik geloof niet zo in een verlies van banen door robotisering, eerder in een verandering van de functies. Dit is niets anders dan de automatisering die we de afgelopen dertig jaar hebben meegemaakt. De computer zou ook banen gaan kosten, het heeft alleen maar werk opgeleverd. Je krijgt een ander type banen en dat is wel een bedreiging. We moeten oog hebben voor meer praktisch opgeleide mensen. Ze moeten leren werken met robots en automatisering.”

Doet het bedrijfsleven genoeg op het gebied van duurzaamheid?

“Ik vind dat het bedrijfsleven voorop loopt. Bij ChristenUnie denken we vanuit sociaal ondernemerschap en komen ook met initiatieven. We horen dat heel veel ondernemers hier al mee bezig zijn, bijvoorbeeld als we spreken met onze achterban. Ze denken na over hun ecologische voetafdruk of hun verantwoordelijkheid richting medewerkers en leveranciers, dat is mooi om te zien. En dit wordt de norm. De politiek ziet het bedrijfsleven nog wel eens als een bijtende hond. Dat is onterecht."

“We moeten zorgen dat duurzaam ondernemen loont. Zorg voor eerlijke beprijzing: neem de milieuschade mee en een grondstoffenbelasting. Het moet goedkoper zijn om grondstoffen uit de recycling te halen dan uit de grond. Op die manier wordt duurzaam produceren goedkoper dan niet-duurzaam produceren. Als het voor een beter businessmodel zorgt, komt het vanzelf goed.”

Wat is de visie van de ChristenUnie op de overheidsfinanciën, moeten we nu investeren of juist besparen?

“De ChristenUnie vindt dat je problemen niet mag nalaten aan een volgende generatie. De overheidsfinanciën moeten op orde blijven, idealiter is er een overschot. Nu is er standaard een tekort, dat zou niet moeten.
Om de financiën op lange termijn robuust te houden, zijn er maatregelen nodig. Het belastingstelsel is één ding, maar ook het pensioenstelsel moet op lange termijn betaalbaar blijven. Verder moeten we af van kredietbubbels, zoals in 2001 en 2008. Het geld verruimend beleid van de ECB is gevaarlijk, lage rentes werken niet. Geld is al veel te lang goedkoop. We geven steeds meer uit en maken steeds meer schulden. Hiermee leggen we de kiem voor de volgende crisis. Wij pleiten voor gezond verstand binnen de overheidsfinanciën. En dat betekent dat we niet langer blijven leven op schulden.”

Stimuleert de overheid innovatie voldoende?

“De wetenschap is in Nederland ondergefinancierd. En van het geïnvesteerde geld gaat te weinig naar betawetenschappen en techniek. Een probleem, want we verdienen geld aan slimme producten. We zijn een hightech land."

"Er zijn investeringen nodig in onderwijs op het gebied van hightech-innovatie en  (technisch) vakmanschap, ook op MBO-niveau. Er is een gigantisch tekort aan mensen die kunnen lassen of metaalbewerken. Er liggen enorme kansen  op het terrein van publieke-private samenwerking. Er hoeft geen subsidie naar het bedrijfsleven, maar wel naar innovatieprogramma’s waarin technisch relevant onderzoek wordt gestimuleerd. Kies daarbij niet alleen voor toegepast, maar ook voor fundamenteel onderzoek. We zijn een kennisintensief land, dus investeer ook in kennis als het Centraal Planbureau niet direct kan aantonen dat het iets oplevert. Het gaat om het geloof. Wij geloven er in.”

Lees hier eerdere afleveringen terug: 

PvdA: "Grote bedrijven ontspringen nu de dans"
D66: Bezit van eigen vermogen via belasting stimuleren
GroenLinks: “Financiële sector moet klein blijven”

Gerelateerde artikelen