Commissarissen kijken meer naar integriteit

Raden van Commissarissen houden steeds meer toezicht op de integriteit van ondernemingen en hun directies. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder 100 commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Meer dan tweederde van de commissarissen geeft aan dat zij de afgelopen jaren aanzienlijk meer toezicht zijn gaan houden op de integriteit van de bestuurders van de bedrijven. Driekwart van de commissarissen geeft als reden hiervoor dat de reputatie van ondernemingen in belangrijke mate wordt beïnvloed door integriteit. Ook vindt de helft van de commissarissen dat zij meer toezicht is gaan uitoefenen omdat de integriteit een belangrijke voorwaarde is voor een goede interne organisatie. Een beperkt aantal commissarissen geeft aan dat het scherper toezicht wordt ingegeven door aandeelhouders en toenemende wet- en regelgeving. Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat maar liefst 84 procent van de commissarissen het houden van toezicht op de integriteit van de directie als hun belangrijkste taak zien. De aandacht voor integriteit zal volgens de commissarissen de komende jaren bovendien verder toenemen. Volgens de helft van de commissarissen zal hun toezicht op de integriteit van ondernemingen de komende vijf jaar zelfs sterk toenemen. De belangrijke kenmerken van de integriteit van directieleden zijn volgens commissarissen hun voorbeeldgedrag, moreel bewustzijn, korte metten kunnen maken met interne misstanden en eerlijkheid. Het hebben van een schoon verleden van directieleden wordt door slechts zes procent van de commissarissen als een belangrijke voorwaarde beschouwd.