Concurrerende economieën: Wat heeft Zwitserland dat Nederland niet heeft?

Nederland kan zich weer even koesteren in een lekker najaarszonnetje en genieten van de opsteker van het World Economic Forum dat stelt dat het met de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven nog goed zit. Op de jaarlijkse ranglijst van meest concurrerende economieën staat Nederland op de achtste plaats.

We handhaven met deze positie dezelfde plek als vorig jaar en dat is volgens het World Economic Forum te danken aan het feit dat het nijpend tekort aan goed opgeleide technici sterk is teruggedrongen ten opzichte van vorig jaar. Er is verder sprake van een verbeterde samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven en de investeringen in R&D zijn toegenomen. Ook is het volgens het onderzoek makkelijker geworden om technici van buiten Nederland aan te trekken. Tot zover het goede nieuws. Ooit, in 2004, stond Nederland namelijk op de vierde plek in de prestigieuze ranglijst en een jaar geleden ontstond er nog ophef toen Nederland terugviel van de vijfde naar de achtste plaats. Aan de oorzaken van die terugval, de gebrekkige werking van het financiële systeem en de starre arbeidsverhoudingen, is volgens de onderzoekers nog niet veel verbeterd. Wil Nederland terug naar de top-vijf, dan zal het ontslagrecht moeten worden versoepeld en het vertrouwen in de financiële sector herstellen zodat de markten weer goed kunnen functioneren. ______________________________________________________________________________Thema bekend Jaarcongres Finance Transformation: Leading Business TransformationMet meer dan 350 Finance Directors vindt op donderdag 27 november 2014 het Jaarcongres Finance Transformation plaats in DeFabrique in Utrecht. Laat u inspireren door best practices, rondetafelsessies en diverse presentaties rondom het thema Leading Business Transformation. Meld u aan via Finance-Transformation.nl. ______________________________________________________________________________Misschien moeten we een voorbeeld nemen aan Zwitserland dat voor de zesde keer op rij de lijst aanvoert. Wat hebben die Zwitsers wat wij niet hebben? Allereerst een goed onderwijssysteem en een flexibele arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de overheidsfinanciën op orde en beschikt Zwitserland over stabiele , transparante en efficiënte instellingen, een attractief belastingsysteem en goede infrastructuur. Het bedrijfsleven is zeer ontwikkeld en innovatief: Zwitserland heeft het hoogste aantal patenten per inwoner.Ook in Zwitserland schijnt echter niet altijd de zon. De betrekkelijke isolationistische opstelling kan een barrière vormen voor kenniswerkers van buiten Zwitserland. Die zijn hard nodig om het toenemende tekort aan goed geschoold personeel, als gevolg van vergrijzing, tegen te gaan. Hoewel alles prima geregeld lijkt in Zwitserland, adviseren de onderzoeker  dat het land  goed in de gaten moet houden dat iedereen kan meeprofiteren van de welvaart.Onderzoeken zoals van het World Economic Forum zijn nuttig om aan te geven waar we nu staan en op welke terreinen verbetering mogelijk is. Veel belangrijker dan de ranglijst, is dat de uitkomsten van het World Economic Forum een basis bieden voor een discussie tussen overheden, bedrijfsleven en de maatschappij over wat er moet gebeuren om de concurrentiepositie van landen niet alleen nu maar ook over een periode van tien tot vijftien jaar veilig te stellen. Een thema dat ook terug te vinden is tijdens het jaarcongres Finance Transformation eind november.Het hele rapport van het World Economic Forum is hier te vinden. Monique Harmsen is Hoofdredacteur van CFO Magazine 

Gerelateerde artikelen