Daling maatschappelijke kosten weer- & klimaatschade 2023

Schade door extreem weer halveert in 2023.

Nederlanders hebben in 2023 aanzienlijk minder schade geleden door extreem weer dan in 2022, meldt het Verbond van Verzekeraars in de jaarlijkse Klimaatschademonitor. Verzekeraars ontvingen 357 miljoen euro aan schademeldingen door bliksem, hagel, regen, overstroming, vorst en storm. Dit is ruim de helft minder dan het recordbedrag van het voorgaande jaar. Dat meldt het ANP.

  • Schade door extreem weer halveert in 2023
  • Minder winterstormen, lagere schademeldingen
  • Zomerstorm Poly veroorzaakt 83 miljoen euro schade

Het schadebedrag van 2023 is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat  Nederlanders vorig jaar minder schade hebben geleden komt volgens het Verbond van Verzekeraars doordat er geen “noemenswaardige” winterstormen waren. In 2022 zorgden de februaristormen Eunice, Dudley en Franklin voor een aanzienlijk deel van de totale schade. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Als betrokken CFO kun je samen met vakgenoten invloed uitoefenen op de toekomst binnen jouw sector. Bespreek belangrijke trends, ontwikkelingen en strategieën tijdens onze online CFO.nl Panels. Geïnteresseerd in kosteloze deelname? Bezoek CFO.nl/panel voor meer informatie en sluit je aan.

Zomerstormen en hagelbuien

Desondanks heeft extreem weer in de zomer van 2023 nog steeds aanzienlijke schade veroorzaakt. De zware zomerstorm Poly veroorzaakte in juli voor 83 miljoen euro aan schade. Daarnaast keerden verzekeraars in juli 45 miljoen euro uit na hagelbuien in Zuid-Europa, waarbij onder meer auto’s en caravans beschadigd raakten.

Motorvoertuigen zwaar getroffen

Een groot deel van de schademeldingen betrof motorvoertuigen. In totaal werd er 112 miljoen euro uitgekeerd voor beschadigde motorvoertuigen, voornamelijk veroorzaakt door het zomerse weer.

Noodzaak tot klimaataanpassing

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars benadrukt de noodzaak van aanpassing aan klimaatverandering. “We kunnen niet meer zomaar bouwen op risicovolle locaties, zoals uiterwaarden van rivieren en buitendijkse gebieden. We moeten rivieren weer de ruimte geven en de juiste beschermingsmaatregelen nemen.” (ANP)

Gerelateerde artikelen