De CFO van de toekomst kijkt verder dan de cijfers

De intelligence unit van het tijdschrift Economist heeft in samenwerking met Qlik onderzoek gedaan naar hoe de meest senior finance functies zich ontwikkelen. De resultaten komen grotendeels overeen met signalen die we eerder van Nederlandse CFO's ontvingen.

Voor het onderzoek met de titel : beyond spreadsheets, how the new breed of CFO’s makes decisions, staken de onderzoekers hun licht op bij 100 CFO’s die werkzaam zijn in Zuidoost Azië. De resultaten komen echter goeddeels overeen met signalen die we hier in Europa krijgen.

De rol van de CFO wordt breder in scope

De ondervraagde CFO’s die werkzaam zijn in Zuidoost Azië verwachten zich over het algemeen meer bezig te gaan houden met het managen van data. Tijdens CFO Day 2014, gaf Dee Houchen van Oracle al aan dat de rol van de CFO zelfs aan een herdefiniëring toe is. “Een explosie van beschikbare informatie en nieuwe manieren van samenwerken, zorgen ervoor dat de CFO zich idealiter niet langer meer exclusief bezighoudt met het bewaken van de kosten. De moderne CFO is constant op zoek naar nieuwe businessmodellen. Met zijn vlijmscherpe analytische inzichten kan hij de andere functies binnen het bedrijf van dienst zijn in het aanboren van nieuwe bronnen van omzet en winst aldus Dee Houchen, senior Product Marketing Director Applications ERP bij Oracle. 

 Meer IT kennis en vaardigheden nodig

Meer dan 90% van de  door de intelligence unit van de Economist ondervraagde CFO’s geeft aan dat hij denkt meer IT expertise nodig heeft om de groeiende hoeveelheid data te kunnen managen. Echter, meer dan de helft (53%) heeft het afgelopen jaar geen enkele vorm van training ontvangen om zijn kennis en vaardigheden op pijl te brengen. Waarom de financiele top van het bedrijfsleven in Azie onvoldoende wordt getraind in vaardigheden die ze belangrijk achten om hun werk goed te kunnen uitoefenen, is helaas niet bekend.

Tegelijkertijd geven de CFO’s aan dat de kwaliteit van de data vaak te wensen overlaat. Ongeveer de helft van de ondervraagden vertrouwt de data die hij onder zijn neus krijgt niet en durft er dus geen beslissingen op te nemen. Men heeft met name weinig fiducie in de accuraatheid van bedrijfsgegevens.

In gesprek met CFO Community Manager Kevin Mottard eerder dit jaar, gaf Boudewijn Beerkens (CFO SHV Holdings) hierop zijn visie.  Om een vertaalslag te kunnen maken van ruwe data naar zinvolle en toepasbare informatie, is het volgens Beerkens essentieel dat CFO’s over goede soft skills beschikken en duidelijk kunnen communiceren buiten het eigen finance domein. Dit blijkt in de praktijk vaak lastig.

Vanuit dit uitgangspunt is het niet verwonderlijk dat bijna de helft aangeeft (47%) dat de snelheid waarmee ze beslissingen kunnen maken is afgenomen vanwege de verscheidenheid en de gebrekkige kwaliteit van de data die op ze afkomt.

Incrementele verbeteringen

Om dit te verbeteren worden er vooral kleinere IT projecten op touw gezet. Grote “big bang” projecten zijn duidelijk uit de mode. Dit is een trend die men bij CapGemini Consulting herkent. Verander niet te groots in één keer want de wereld om ons heen verandert continue. Michel van Wijngaarden, MD Finance & Performance Management bij CapGemini Consulting is realistisch: “Je kunt niet veel verder dan 5 jaar vooruit kijken tegenwoordig. Hier houden we rekening mee en kijken samen met de klant wat het beste past. Complexe systemen opdringen heeft geen enkele zin. Wij maken het graag behapbaar met kleinere projecten. Begin klein en simpel, zo kun je de complexiteit van de projecten langzaam opvoeren.”

Gerelateerde artikelen