2024: Het begin van een nieuw tijdperk voor CFO’s.

De toekomst van CFO's in 2024: Trends in AI en Finance.

Ook in 2023 kregen CFO’s wereldwijd te maken met significante veranderingen, waaronder de evoluerende rol van de CFO richting een meer strategische positie binnen bedrijven. Een recent gesprek met Hette Mollema, Vice President Benelux bij Workday, bood dieper inzicht in de uitdagingen waar CFO's in 2023 voor stonden. We bespraken de invloed van technologie, met name Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML), op de rol van de CFO en keken vooruit naar de verwachte trends voor 2024.

Evolutie van de CFO-rol

De transformatie van de rol van de CFO, van traditionele scorekeepers naar strategische bedrijfsadviseurs, zette in 2023 door. De CFO wordt steeds meer gezien als een strategisch adviseur, niet langer alleen gericht op het beheer van cijfers en financiële rapportages. Hette Mollema licht toe: “We zien bij onze klanten dat de verantwoordelijkheden van de CFO steeds verder reiken, van traditionele boekhoudkundige taken naar het bieden van essentiële inzichten en prognoses voor de bedrijfsplanning. In de C-suite spelen ze een steeds prominentere rol bij beslissingen over personeel, verkoopstrategieën, voorraadbeheer en toeleveringsketens. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van realtime data, essentieel bij belangrijke gebeurtenissen zoals fusies, overnames en de lancering van nieuwe producten.”

AI en ML hebben een aanzienlijke impact gehad op de CFO-rol in 2023 – en de opkomst van deze technologieën zal in 2024 zeker niet stoppen. Hette Mollema: “We zagen dit jaar dat onze klanten AI en ML volop toe zijn gaan passen voor het elimineren van repetitieve taken, zoals automatisering van datamatching, accountreconciliaties en het identificeren van potentiële vertekeningen in prognoses. Ook zien we dat deze technologieën worden toegepast om FP&A (financiële planning en analyse) te verbeteren door middel van geavanceerde scenariomodellering, waardoor CFO's in staat zijn om frequenter en nauwkeuriger te forecasten. En de ontwikkelingen gaan razendsnel, zoals we allemaal weten. Dus in 2024 zullen AI en ML ongetwijfeld een dagelijks onderwerp van gesprek worden binnen finance, om uiteindelijk een nog significantere bijdrage te leveren aan de digitalisatie van financiële processen en het versterken van de besluitvorming met geavanceerde analyses en voorspellingen.”

De CFO-agenda voor 2024

– Kostenoptimalisatie

Waar moet de CFO zich op focussen in 2024? Volgens een onderzoek van Grant Thornton onder CFO’s, zegt 58 procent van de respondenten dat kostenoptimalisatie hun grootste zorg is de aankomende tijd. Mollema licht toe: "Kostenbesparing omvat aspecten als headcount, reiskosten, advies- en consultancykosten, investeringen in technologie en productrationalisatie. Een effectieve methode om kosten te verlagen is het inzetten van software voor winstgevendheid en kostenbeheer. AI en ML gaan hierbij een grote rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van voorspellende analyses, het optimaliseren van budgetallocatie, het verhogen van de efficiëntie in financiële rapportageprocessen en het bieden van diepgaande inzichten in markttrends en consumentengedrag. Dit alles zal CFO's in staat stellen om nog sneller en nauwkeuriger beslissingen te nemen, wat leidt tot een meer agile en concurrentiegerichte bedrijfsvoering."

– Talentmanagement

Het werven, behouden en ontwikkelen van talent is volgens de vice-president Benelux van Workday uitgegroeid tot een topprioriteit voor organisaties. "De arbeidsmarkt, vooral in de financiële en IT-sectoren, wordt steeds krapper. Dit is al bijna tien jaar een punt van zorg voor CFO's," zegt hij. Organisaties zijn nu meer dan ooit gericht op het identificeren van cruciale teamleden en investeren in hun ontwikkeling en groei, om zo te kunnen voldoen aan de dynamische eisen van de markt.

– De investeringsagenda in balans

CFO's staan voor de complexe opgave om bedrijfskosten te verlagen terwijl ze blijven investeren in projecten, producten en innovaties die essentieel zijn voor winst- en omzetgroei. Dit vereist een grondige evaluatie van zowel risico's als potentiële opbrengsten. Cashflow- en liquiditeitsbeheer speelt een sleutelrol in dit proces. Een robuuste cashreserve is cruciaal, maar de hoge rentetarieven kunnen de financieringskosten voor groei-investeringen aanzienlijk verhogen. Het is voor CFO's essentieel om een balans te vinden tussen het behouden van voldoende liquide middelen en het minimaliseren van leenkosten bij het nastreven van groeikansen. In dit complexe speelveld zijn scenarioanalyse en continue planning, ondersteund door AI en ML, onontbeerlijke hulpmiddelen voor effectieve besluitvorming.

Vijf manieren om een innovatiegerichte bedrijfscultuur te creëren

1) Duidelijke communicatie: Maak duidelijk wat de doelen zijn van het integreren van AI en ML. Leg uit hoe deze technologieën bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie, zoals het verhogen van de efficiëntie, kostenbesparing en verbetering van de besluitvorming.

2) Trainen en “upskillen”: Implementeer opleidingsprogramma's die werknemers de benodigde vaardigheden bijbrengen om effectief met AI en ML te werken. Dit helpt hen om deze technologieën te beschouwen als ondersteunende hulpmiddelen in hun werk.

3) Het toepassen van change management-principes: Gebruik de principes van change management om een vloeiende overgang naar AI-integratie te waarborgen. Zorg voor steun vanuit het management en stel een change management plan op dat mensen, processen en technologie centraal stelt.

4) Creëer een cultuur van continu leren: Onderstreep het belang van voortdurende ontwikkeling, aangezien AI-technologieën continu evolueren. Dit bevordert een bedrijfscultuur van ‘oneindig leren’, waarin persoonlijke ontwikkeling en aanpassingsvermogen centraal staan.

5) Vier successen: Vier AI-gerelateerde mijlpalen en overwinningen om betrokkenheid aan te moedigen.
 

Het versnellen van de financiële planningscycli

De pandemie van 2020 markeerde een keerpunt voor veel bedrijven, waarbij de frequentie van financiële planningscycli aanzienlijk werd opgevoerd. Deze trend blijft ook in 2024 belangrijk, omdat de snel veranderende wereld en dynamische marktomstandigheden bedrijven dwingen tot wendbaarheid. Hette Mollema: “Snelle en accurate financiële planning is essentieel voor CFO's om proactief te reageren op veranderingen, risico's te beheren en kansen te benutten. De waarde van realtime gegevens voor besluitvorming is elk bedrijf ondertussen duidelijk en we zien dat de vraag naar geavanceerde analytische tools blijft toenemen. Software voor planning en scenariomodellering is niet alleen cruciaal om te kunnen reageren op huidige marktcondities, maar ook om toekomstige trends en scenario’s te kunnen voorspellen.”

Digitale acceleratie

Ten slotte is het versnellen van digitale transformatie een topprioriteit geworden voor organisaties, met een nadrukkelijke verschuiving van on-premise-systemen naar cloudoplossingen. Mollema: “We zien dat deze ontwikkeling om veel meer draait dan het verlagen van de totale eigendomskosten. Het gaat ook om het effectief inzetten van technologie om essentiële bedrijfsprocessen te stroomlijnen en te versnellen. In het huidige competitieve bedrijfsklimaat is strategisch gebruik van technologie onmisbaar geworden om op de markt voorop te blijven lopen en groeimogelijkheden optimaal te benutten.”

Lees ook op CFO.nl: Hoe CFO's en Finance Professionals AI en Machine Learning inzetten om hun processen te stroomlijnen

Laatste advies voor de CFO

Het ontwikkelen van een groei- en innovatiemindset is essentieel in een snel veranderende wereld. CFO's moeten zich meer richten op groei en strategisch denken, inclusief digitale transformatie en het uitbreiden van hun rol buiten de traditionele financiële gebieden. Dit omvat ook het ondersteunen van bedrijfsbeslissingen en strategische keuzes, met aandacht voor milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) overwegingen. Mollema benadrukt het belang van deze aanpak: “CFO's moeten zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden met een focus op groei, digitale innovatie en het ontwikkelen van hun teams. Het cultiveren van deze mindset is essentieel voor het behouden van veerkracht in de huidige dynamische markt.”

 

 

 

Gerelateerde artikelen