Deloitte: ‘CFO kan zorgen dat het potentieel van AI wordt bereikt’

CFO’s enthousiast over AI maar zoeken naar effectieve inzet.

CFO’s zijn enthousiast over ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen, zo schrijft FM.nl. Wel zoeken ze vaak nog naar hoe ze deze kunstmatig intelligente applicaties vruchtbaar kunnen inzetten. Enkele adviseurs van Deloitte bieden inzicht hoe CFO’s dit het beste kunnen doen. “Finance kan de katalysator zijn waardoor AI versneld en doelgericht wordt ingevoerd in de rest van de organisatie.”

  • AI kan waardevolle bijdragen leveren aan de bedrijfsvoering, maar het is nog zoeken naar goede business cases
  • De Finance-afdeling is bij uitstek geschikt om te experimenteren met AI
  • De CFO kan als ‘storyteller’ met een goed verhaal zorgen dat AI versneld in de organisatie wordt ingevoerd.

Kunstmatige intelligentie is de hype voorbij. De hijgerige opwinding over generatieve AI na de introductie van ChatGPT door OpenAI eind 2022 is weggeëbd. Het enthousiasme is zeker niet van de baan: achteraf gezien blijkt de introductie van ChatGPT een ‘iPhone-moment’ voor AI te zijn geweest en het startsein voor de ontwikkeling van allerlei laagdrempelige generatieve AI-toepassingen. Maar de houding kenmerkt zich nu bovenal door realisme, en niet meer door kritiekloos applaus.

50% van de beslissingen gebaseerd op AI

Dit enthousiasme wordt gedeeld door de CFO’s die meededen aan de meest recente CFO Survey van advies- en accountantsorganisatie Deloitte. Deze CFO’s zijn overtuigd dat AI een waardevolle bijdrage kan leveren aan de versterking van de financiële functie. Zo blijken de CFO’s te verwachten dat de inzet van AI in de bedrijfsstrategie de komende vijf jaar exponentieel zal toenemen. Naar schatting zal 50 procent van de strategische beslissingen in 20230 berusten op een vorm van AI, een sterke stijging ten opzichte van de huidige 14 procent. En nu al geven organisatie gemiddeld 10 procent van hun digitaliseringsbudget uit aan AI.

Als betrokken CFO kun je samen met vakgenoten invloed uitoefenen op de toekomst binnen jouw sector. Bespreek belangrijke trends, ontwikkelingen en strategieën tijdens onze online CFO.nl Panels. Geïnteresseerd in kosteloze deelname? Bezoek CFO.nl/panel voor meer informatie en sluit je aan.

Vele toepassingen

Geld dat aan AI wordt uitgegeven kan binnen Finance op allerlei manieren worden gebruikt, ongeacht het type bedrijf. Wel zullen kennisintensieve en datarijke bedrijven het meeste kunnen profiteren. Waar grote hoeveelheden data worden gebruiken, kan AI van pas komen. En naarmate bedrijven hun ERP-systemen vaker naar de cloud brengen, neemt het aantal toepassingsgebieden toe. Of het nu is om data te verzamelen, op te schonen, of te verwerken: Finance kan AI inzetten om deze processen sneller en beter uit te voeren. Allerlei administratieve verwerkingen vormen uiteraard een domein waar AI enorme waarde kan toevoegen. Het opstellen van maand-, kwartaalrapportages en andere rapporten kan eveneens sneller met AI.

Leuker werk door AI

Aangezien ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen bovendien overweg kunnen met lappen tekst en andere ongestructureerde data, kunnen ze ook worden ingezet bij aanvullende analyses en advies en om voorspellingen te doen, zo blijkt uit allerlei publicaties. Kortom, om Finance beter tot z’n recht te laten komen als business partner. Het werk voor financials wordt daarmee leuker, met minder repetitieve taken. Jonge financiële talenten worden bovendien erg enthousiast van deze nieuwe technologie, wat de ‘employee value proposition’ van de onderneming ten goede komt – in deze krappe arbeidsmarkt geen overbodige luxe.

Juridische vraagbaak

Ook bij complianceyvraagstukken kan generatieve AI diensten bewijzen. Zo biedt Deloitte de juridische vraagbaak RegMiner aan, die gebruikers de mogelijkheid biedt om allerlei vragen over wetten en regels te stellen en adviezen te geven welke beleidsmaatregelen daar het beste op aansluiten. Aangezien dit slechts een fractie van een seconde duurt, is het verleidelijk om door te vragen en zodoende gaandeweg, de adviezen die RegMiner geeft aan te scherpen. De mens – in dit geval de jurist – wordt niet overbodig gemaakt. Hij moet nog steeds een weloverwogen onderscheid maken tussen valide en ongeldige argumenten, alleen kan hij daarbij gebruikmaken van kunstmatig intelligente ondersteuning.

Bepaal jij wat AI voor je doet, of bepaalt AI straks wat jij zult doen? Kom hierover in gesprek op 7 november met 300 vakgenoten en experts tijdens Leadership in Finance Summit 2024 in Amersfoort. Meld je nu gratis aan en ontdek hoe AI jouw rol van finance leader herdefinieert.

Finance als katalysator

AI-toepassingen zijn geen plug and play, maar moeten per onderneming worden afgestemd op de bedrijfsspecifieke karakteristieken om tot een goede business case te komen. En Finance is dé plek binnen de organisatie waar met AI kan worden geëxperimenteerd, zegt Rianne Jans, CFO van Deloitte Nederland. “Finance zit tenslotte in het hart van de organisatie en beschikt over veel bruikbare data. De Finance afdeling kan daardoor heel goed de katalysator zijn waardoor AI versneld wordt ingevoerd in de rest van organisatie.”

Finance als stand alone afdeling

Daar komt bij dat Finance betrekkelijk afgeschermd van de buitenwereld is, zeker vergeleken bij afdelingen die rechtstreeks contact hebben met afnemers, zoals sales en klantenservice, vult Marc Verdonk, CTO van Deloitte aan. “Dat zijn ‘high risk’-omgevingen, terwijl binnen Finance gecontroleerd experimenten kunnen plaatsvinden. Iets wat financials bovendien kan worden toevertrouwd, aangezien zij gewend zijn om gestructureerd te werken, met terugkerende kwaliteitscontroles.”

Ai doet suggesties

En dat is zeker bij generatieve AI wel nodig, aangezien de toepassingen nogal eens willen ‘hallucineren’.” Al kan generatieve AI ook worden ingezet om de uitspraken van ChatGPT en andere toepassingen nader te onderzoeken op onjuistheden, zegt Naser Bakhshi, die als partner van Deloitte Consulting veel klanten adviseert bij de implementatie van AI-toepassingen. “Generatieve AI kan zelfs suggesties te doen hoe de datakwaliteit kan worden verbeterd. Maar de menselijke controle blijft noodzakelijk.”

Samenwerking zoeken 

De CFO die enthousiast is om te experimenteren met AI, doet er in elk geval goed aan om de samenwerking op te zoeken met de CTO, met datascientists en andere IT’ers, aldus Naser. Daarnaast is het vooral aan de CFO om anderen te enthousiasmeren, zegt Jans: “Om succesverhalen te creëren, om te laten zien dat het leuk en nuttig is om met AI aan de slag te gaan. Vervolgens kan de olievlekwerking zijn werk doen. Waarbij degenen die het meest technisch onderlegd zijn, ook binnen Finance, het eerste overstag zullen gaan. Daarna kan de rest volgen. Ik denk zelfs dat die rol van ‘storyteller’ met een goed verhaal om anderen mee te krijgen de belangrijkste is die de CFO kan spelen. Tenminste als hij inderdaad als een soort katalysator wil zorgen dat AI versneld in de organisatie wordt geadopteerd.”

Do’s en don’ts

Gevraagd naar de drie belangrijkste ‘do’s’ voor de CFO die AI binnen zijn bedrijf verankerd wil krijgen, voegt ze toe: “Wees transparant, wees open en bied perspectief. Dan komt het vanzelf goed.”

Ook Naser heeft een belangrijke ‘do’: “AI is echt een domeinoverstijgend, transformationeel en strategisch onderwerp waarmee vaak grote investeringen gemoeid zijn. De CFO moet beslissingen hierover in goede banen leiden door mee te denken over waar en hoe AI het beste kan worden toegepast, met een positieve return on investment. Want uiteraard is AI niet de oplossing voor alle problemen.” Ook heeft Naser een ‘don’t’: “Laat beslissingen over AI niet alleen aan IT over. De CFO kan hier echt schitteren.”

Verdonk besluit met een ‘don’t’ en ‘do’: “Ontkennen is een ‘don’t’. Zoals nogal wat bedrijven deden, toen ze na de introductie van ChatGPT hun personeel verboden ermee te werken. Dat had geen enkele zin: mensen zetten het programma gewoon op hun telefoon. Beter is het daarom om een veilige, experimentele omgeving te creëren, waar persoonsgegevens en andere gevoelige informatie niet naar buiten kan lekken en waar het niet erg is als een chatbot af en toe ‘hallucineert. Zo kun je de invoering van generatieve AI goede banen leiden.”

Gerelateerde artikelen