Digital Finance: simpler, smarter and safer

Wat verandert er in de financiële functie zodra het maandafsluitingsproces virtueel gaat plaatsvinden? Hoe gaan we om met een forecast die continu wordt bijgewerkt? Wat gebeurt er als Excel overbodig wordt

door Jaymi Cornelisse en Jasper SminkDe wereld verandert in een razend tempo, en onze maatschappij wordt steeds digitaler en sneller. Door deze digitalisering zijn grote bedrijven als Airbnb en Facebook geboren. Deze ontwikkeling heeft traditionele sectoren, zoals de logistiek en de financiële dienstverlening, op zijn kop gezet. Organisaties moeten een antwoord formuleren op deze snelle en sterke verandering van de omgeving. Pages Jaunes in Frankrijk heeft gekozen voor een volledig nieuw business model, diverse banken hebben hun operationele proces vereenvoudigd en de aandacht van retailers centreert zich rondom klantgedrag en -ervaring. Digital zorgt voor uitdagingen op het gebied van dataontsluiting, informatiebehoefte en de financiële besluitvorming. Het biedt echter ook kansen als het gaat om efficiency, risicobeheersing en waardecreatie. ‘Hoe bespeel je als CFO de uitdagingen en verzilver je de kansen die digital bieden?’, ‘Wat betekent deze veranderende wereld voor de rol van finance?’ Digital Finance geeft hier antwoord op. De zeven zekerheden van de financiële functie Het fundament van de financiële functie bestaat volgens ons uit zeven zekerheden. Deze zekerheden vormen de basis voor de vele nieuwe mogelijkheden van digital. Benieuwd naar wat deze zeven zekerheden zijn? De CFO zal altijd het [1] financiële geweten van een organisatie zijn, en hij dient naar de toekomst toe een [2] betrouwbare partner te blijven. Om deze reputatie te kunnen waarborgen, moet de CFO ook in de nieuwe digitale wereld [3] in control blijven. Aan de kant van de organisatie moet er vertrouwd kunnen worden op de [4] juistheid van de financiële verantwoording en besluitvorming. De CFO moet zorgdragen voor financiële [5] continuïteit om de groei en innovatie van de onderneming veilig te stellen. Deze continuïteit kan alleen gerealiseerd worden door een optimale [6] relatie te onderhouden met investeerders en andere stakeholders. De laatste zekerheid van de financiële functie is het blijven [7] voldoen aan wet- en regelgeving. Te allen tijde moet hiermee in overeenstemming gehandeld worden. Finance OperationsDoor de digitale transformatie zien we de core processen van finance sterk ontwikkelen naar automatisering en cloudification. Waar vroeger taken en processen werden geoutsourced, wordt nu alles inhouse geautomatiseerd, of in sommige gevallen zelfs gerobotiseerd. In het cashflow management, in forecasting en bij de maandafsluiting zien we dat alles zich verplaatst naar cloud toepassingen. Deze transitie heeft een enorme impact op de manier van werken. Door inzicht te verkrijgen in hoe deze core processen zich ontwikkelen, kan een organisatie stappen zetten en mee transformeren met haar klanten en de maatschappij. Wat als de financial closing met één druk op de knop wordt gerealiseerd? Wat betekent het voor de besluitvorming als mijn dagelijkse S&OP-planning direct vertaald wordt naar een actuele forecast? Hoe bewaak je als CFO de validiteit van beslissingen wanneer er op dagelijks niveau sturing plaatsvindt? Finance InsightsHet juist kunnen omgaan met data & insights, scenario’s en real-time planning geeft organisaties een concurrentievoordeel. Op basis van dit voordeel kan efficiënter worden geopereerd en beter worden voorzien in de klantbehoeften. Echter zien we dat binnen veel organisaties big data initiatieven ontstaan die de financiële functie overstijgen. Wij geloven dat de CFO deze initiatieven moet aansturen en er structuur aan moet geven. Digital Finance laat ook zien dat er heel sterk moet worden ingezet op data enablement, net als op digital performance management en mobile reporting. Organisaties moeten data-driven worden, zodat het performance management veel meer digital ingericht kan worden. Als businessmanager moet je met een glas wijn thuis je analyses en vergelijkingen kunnen doen. Digital ademt mobile. Mobiele apparaten leiden de wereld en de financiële functie moet hierin meegaan door de organisatie te faciliteren met digitale rapportages, forecasting en communicatie. Digitale TransformatieDe CFO mag niet wachten met zijn antwoord op de digitale transformatie van bedrijven. Informatie moet sneller, gepersonaliseerd en veiliger zijn. Digital helpt hierbij. Digital Finance laat zien dat we toegroeien naar een financiële functie die ‘Simpler, Smarter and Safer’ is. Hiervoor is vanuit de CFO allereerst een duidelijke visie op Digital Finance nodig. Deze visie moet inspireren en hervormen. Hoe ga je deze visie als CFO verwezenlijken? Hoe vind je het draagvlak om je community mee te nemen in de hervormingen?Ten slotte moet er gekeken worden naar de benodigde skills en de bemanning van de toekomstige organisatie. Wij adviseren CFO’s zo snel mogelijk te beginnen met het klaarstomen van hun organisaties voor Digital Finance.Jaymi Cornelisse is Managing Consultant Finance & Performance Management en Jasper Smink is Senior Consultant Finance & Performance Management bij Capgemini Consulting