DNB brengt risico’s en kansen ‘fintech’ in kaart

Technologische innovatie is één van de belangrijkste krachten die de financiële sector in de komende jaren zal beïnvloeden. De concurrentie die voortkomt uit technologische innovatie maakt het voor de gevestigde marktpartijen moeilijker om financiële diensten winstgevend te blijven aanbieden. Vooral de grotere banken en verzekeraars zijn zich bewust van de mogelijk grote impact van nieuwe technologieën op hun bedrijfsmodellen en strategieën.

Tot deze conclusie komt De Nederlandsche Bank in het rapport ‘Technologische innovatie en de Nederlandse financiële sector’. Dit rapport gaat in op de impact van nieuwe technologieën op de financiële sector en de gevolgen die dit heeft voor het toezicht op de sector. De toezichthouder signaleert een razendsnelle opkomst van nieuwe bedrijven. ‘Onder meer dankzij de exponentiële groei van het durfkapitaal dat geïnvesteerd wordt in financiële technologie.’ Die snelle groei van nieuwkomers zorgt voor uitdagingen voor de gevestigde orde. De klantloyaliteit neemt af en de marktvolatiliteit kan toenemen.”Scenario’sIn het onderzoek worden drie scenario’s geanalyseerd. In het eerste scenario omarmen de gevestigde financiële instellingen innovatie en verandert er relatief weinig aan de structuur van de financiële sector. In het tweede scenario fragmenteert de markt doordat nieuwe, gespecialiseerde marktpartijen effectief de concurrentie aangaan met gevestigde instellingen. In het derde scenario verdringen grote technologiebedrijven zoals Google of Apple de gevestigde instellingen door gebruik te maken van hun schaal en innoverend vermogen. Volgens DNB zijn er een aantal duidelijke positieve effecten als gevolg van innovatie. Zo kan innovatie tot meer concurrentie in de financiële sector leiden. Dit kan de diversiteit vergroten, de marktconcentratie verminderen en leiden tot meer keuzemogelijkheden voor consumenten. Risico’sDe andere kant is dat er ook potentiële risico’s aan technologische innovatie kleven. Zo kan innovatie de verdienmodellen (strategisch risico) en de stabiliteit van ICT-systemen van de gevestigde partijen onder druk zetten. Ook kan innovatie tot concentratierisico’s leiden, bijvoorbeeld als een nieuwe speler grote delen van de financiële dienstverlening gaat domineren. Daarnaast maakt innovatie uitgebreidere analyse van klantgegevens mogelijk, wat privacyrisico’s met zich meebrengt.Fintech biedt kortom kansen voor alle partijen die alert zijn innovatie. Hier plaatsen de onderzoekers van DNB een kanttekening bij: ‘Niet alle bestaande marktpartijen ondernemen acties om het bedrijfsmodel en de strategie hierop aan te passen. Als de gevestigde Nederlandse banken niet snel genoeg innovaties adopteren, komt hierdoor hun businessmodel onder druk te staan op meerdere terreinen.’ToezichtOm de technologische innovatie in goede banen te leiden gaat DNB onderzoeken hoe ze het toezicht beter kan laten aansluiten om de veranderende omstandigheden in de financiële sector. Hierbij wordt gedacht aan een meer gedifferentieerde aanpak in de verlening van vergunningen en een onderzoek naar het opheffen van barrières voor innovatie. Om innovatie niet te veel in de weg te zitten denkt DNB daarnaast na over tijdelijke vergunningen (proeftuinen) voor experimentele dienstenOok zal er meer overleg zijn met partijen uit de financiële technologie en de financiële wereld, collega toezichthouders en wetgevers. Verder wil DNB in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten een innovatiecentrum inrichten, waar innovatieve marktpartijen terechtkunnen met vragen over regelgeving en beleid. Meer weten over Fintech, ga dan naar de European Fintech Awards & Conference Registreer je early bird ticket hier   Lees ook: Verouderde regels staan vernieuwing financiele dienstverlening in de weg