Eisen aan financieel beheer bij instellingen met publiek belang

Het financieel beheer bij instellingen die het publieke belang dienen moet sober en ordentelijk zijn. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over een set minimumeisen voor een ordentelijk financieel beheer en een transparante verantwoording.

Het normenkader voor financieel beheer stelt onder meer eisen waaraan een begroting moet voldoen, het aangaan van risico’s, interne controle en aan de verantwoording aan stakeholders. Het kabinet vindt dat deze eisen bij het dienen van het publieke belang tot het normale gedachtegoed van bestuurders en toezichthouders behoren. Daarnaast bieden ze alle betrokkenen bij de instelling duidelijkheid over waar men elkaar op kan en moet aanspreken.___________________________________________________________________________________ Wilt u als public controller doorgroeien? Staat u als financial voor strategische uitdagingen tijdens bezuinigingen en decentralisaties? Volg dan de opleiding Public Controller in een Week, dé opleiding voor finance professionals in overheden en non-profit organisaties. Ontdek in vijf dagen direct de kennis, instrumenten en vaardigheden die u als public controller moet beheersen. U wordt gegarandeerd een betere public controller. Meld u hier aan.___________________________________________________________________________________ Met het kader zet het kabinet een nieuwe stap bij het verbeteren van het financieel beheer en toezicht op instellingen met een publiek belang. Deze stap past in een reeks eerdere maatregelen, zoals onder meer in het onderwijs.Problemen zoals eerder bij woningcorporatie Vestia en onderwijsinstelling Amarantis moeten worden voorkomen. Bij deze zaken kwam naar voren dat ook bij het financieel beheer forse tekortkomingen waren. De verantwoordelijke bewindslieden hebben de ruimte in de manier waarop het financieel kader bij de onder hen ressorterende sectoren en instellingen wordt ingevoerd en gehandhaafd.Bron: Rijksoverheid.nl