Eumedion dringt aan op inperking keuzevrijheid binnen financiële verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen moeten de bedragen in hun jaarrekening eenduidig berekenen. De keuzevrijheid die de International Accounting Standards Board (IASB) via het conceptueel raamwerk nu nog heeft, moet daarom zo veel mogelijk worden ingeperkt.

Hiervoor pleit Eumedion in haar op 20 januari verzonden reactie op het discussiepaper van de IASB over de voorgenomen herziening van het conceptueel raamwerk dat aan het internationaal boekhoudsysteem IFRS ten grondslag ligt. Volgens Eumedion leidt meer keuzevrijheid in de financiële verslaggeving tot meer onzekerheid onder beleggers en tot meer mogelijkheden voor ondernemingen om hun winstcijfers te ‘sturen’. De aanstaande herziening van het raamwerk behelst vrijwel alle fundamentele aspecten van de jaarrekening, waaronder ook de definitie van de rapporterende entiteit, de gebruiker, de activa en passiva.Bron: Eumedion