Europese CFO’s: Optimisme over economie heeft hoogste niveau bereikt

Het optimisme onder Europese CFO's over de economische vooruitzichten van hun eigen land is sterk toegenomen tot 61 (op een schaal van 0-100). Dit is het hoogst gemeten optimismeniveau sinds de start van de CFO Survey en ruim boven het gemiddelde (54) van de afgelopen 5 jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de CFO Survey, van TIAS School for Business and Society en Duke University, dat voor het 74ste kwartaal is uitgevoerd.Het economisch vertrouwen onder financieel directeuren in de VS blijft stabiel op 63, wat er op duidt dat de grootste economie ter wereld blijft herstellen. Het positieve sentiment is bemoedigend en suggereert dat zowel bedrijven als de politiek de onderliggende dynamiek moeten koesteren.Werkgelegenheid stabiliseert maar blijft kwetsbaar omdat vraag en aanbod niet op elkaar aansluitenMet de verwachting dat het aantal fulltime contracten gelijk blijft, laten Europese bedrijven al duidelijk doorschemeren dat ze niet langer van plan zijn te snijden in fulltime personeel. Gedurende de afgelopen 2 jaar werd elk kwartaal een daling van het fulltime personeel verwacht. Hoewel de werkgelegenheid langzaam herstel laat zien, blijft de vooruitgang op de Europese arbeidsmarkt kwetsbaar. Zo zeggen bedrijven bijvoorbeeld dat ze grote moeite hebben met het invullen van openstaande vacatures voor senior management, hoogopgeleide professionals, en ingenieurs. Posities voor laag betaalde arbeiders en productiemedewerkers worden daarentegen juist gemakkelijk ingevuld.Deze disbalans in het aanbod van de beschikbare vaardigheden en competenties op de arbeidsmarkt en de vraag naar andere vaardigheden en competenties neemt waarschijnlijk verder toe als bedrijven arbeidsvervangende investeringen opschroeven, waarbij personeel wordt vervangen door machines. Meer dan een derde van de Europese bedrijven zegt zulke investeringen al gemaakt te hebben of zijn nog voornemens om deze investeringen te doen. De bedrijven die kiezen voor deze arbeidsbesparende maatregelen verwachten een daling van het aantal werknemers met ruim 8%. Zoals te verwachten, zullen de minder geschoolde en laag betaalde werknemers het hardst worden getroffen omdat zij doorgaans concurreren met dergelijke technologieën.Hoger Europees minimumloon kan economisch herstel aanzienlijk beïnvloedenWordt het minimumloon in Europa met 40% verhoogt, dan zegt van de bedrijven met minimumloonmedewerkers dat 37% de huidige werkgelegenheid zal verminderen. 69% zegt minder werknemers te gaan werven. Bijna twee derde van de Europese bedrijven zegt dan te gaan investeren in arbeidsbesparende technologie. Duidelijk is dat een dergelijk scenario schadelijk zou zijn voor het economisch herstel.Kees Koedijk, decaan en directeur van TIAS: “Het voorstel voor een Duits minimumloon dat per januari 2015 wordt ingevoerd is veelbesproken. Die bezorgdheid is terecht, want het blijkt dat in sommige gevallen, vooral voor de laagste inkomens, het salaris toeneemt met 35%. Velen beweren dat deze invoering juist voor banenverlies zal zorgen onder de laaggeschoolde en laagbetaalde werknemers omdat ze hiermee uit de markt worden geprijsd. De gevolgen zullen aanzienlijk zijn als de consumptieve bestedingen verslechteren en arbeidsintensieve sectoren hun kosten zien verhogen. Duitsland wordt beschouwd als de groeimotor van Europa. Een vertraging van de economische groei in Duitsland zou daarom een direct een gevaar kunnen vormen voor het huidige fragiele herstel in andere landen van de eurozone.”Bron: TIAS School for Business and Society