Federal Reserve blokkeert strengere klimaateisen banken

Veel weerstand van Amerikaanse banken over kapitaalregels.

Amerikaanse toezichthouders, waaronder de Federal Reserve, hebben een poging gedwarsboomd om klimaatrisico's meer centraal te stellen in nieuwe regels voor de financiële sector. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Toezichthouders van over de hele wereld werken binnen het Bazels Comité voor Bankentoezicht aan internationale standaarden voor bankentoezicht. Vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) wordt daar stevig aangedrongen op verdergaande mondiale verplichtingen voor banken als het gaat om het naar buiten brengen van hun duurzaamheidsbeleid. 

Weerstand kapitaalregels

Maar bij Amerikaanse toezichthouders zou die groene koers momenteel geen steun genieten. Zij worden in eigen land al geconfronteerd met veel weerstand van banken over kapitaalregels. Volgens de ingewijden, die Bloomberg sprak, zouden ze daarom hun bezorgdheid hebben geuit dat het Bazels Comité met extra strenge klimaateisen te ver zou gaan.

Lees ook: ING: Stoppen met financieren fossiel niet de oplossing

Uitlopende visies op klimaatbeleid

Woordvoerders van de Fed, het Bazels Comité en de ECB wilden geen commentaar geven. Volgens Bloomberg past het bericht in een bredere ontwikkeling die in de Verenigde Staten valt waar te nemen. Door Republikeinse politici wordt er veel geageerd tegen bedrijven die milieu-impact en sociale argumenten meenemen in zakelijke en investeringsbeslissingen. Tegelijkertijd heeft Fed-voorzitter Jerome Powell eerder publiekelijk duidelijk gemaakt dat de Fed niet mag worden aangezien voor een 'klimaatbeleidsmaker'. (ANP)

Gerelateerde artikelen